Taloyhtiöt

Taloyhtiön osakas ei omista asuntonsa rakenteita eikä järjestelmiä. Rakenteista ja järjestelmistä vastaa taloyhtiö.

Taloyhtiössä yhtiön ja osakkaan väliset vastuunjaon pääperiaatteet määritellään asunto-osakeyhtiölaissa. Pääperiaate on, että osakas vastaa asunnon sisäosista kuten sisäpinnoista ja kalusteista ja yhtiö puolestaan rakenteista ja järjestelmistä.

Jos epäilet sisäilma- tai kosteusongelmia, täytyy sinun taloyhtiön osakkaana ottaa yhteys mahdollisimman nopeasti isännöitsijään. Tee yhteydenotto kirjallisesti. Yhteydenotto kannattaa lähettää myös taloyhtiön hallitukselle.

Taloyhtiön rakenteisiin ja järjestelmiin liittyvien ongelmien selvittäminen kuuluu taloyhtiölle

Ilman taloyhtiön lupaa pintoja rikkovia rakennetutkimuksia tai järjestelmien muutoksia ei saa tehdä.

Mikäli taloyhtiö ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin vaurioepäilyn ja korjaustarpeen selvittämiseksi, voidaan osakkaalla katsoa olevan asunto-osakeyhtiölain mukaan viime kädessä oikeus teettää itse rakenteisiin meneviä tutkimuksia huoneistossaan.

Jos taloyhtiö ei ryhdy tekemään tutkimuksia tai korjauksia, osakas voi teettää niitä yhtiön kustannuksella, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Asunnon käyttö on mahdollisen vaurion takia olennaisesti rajoitettua. Esimerkiksi, jos osakas oireilee sisäilmaongelmista niin, että hän joutuu muuttamaan pois.
  • Osakas on vaatinut kirjallisesi tutkimuksia tai korjauksia taloyhtiöltä, mutta taloyhtiö ei ole ryhtynyt niihin viipymättä.

Osakkaan tulee ensi vaiheessa yleensä tilata ja maksaa tutkimukset tai korjaukset itse. Kulut tulee vaatia myöhemmin taloyhtiöltä. Osakkaan kannalta riskinä on se, että kulut jäävät hänen maksettavakseen, jos tutkimuksista ei löydy mitään. Edellä mainitun kaltaisessa tilanteessa sinun kannattaa kysyä neuvoa asuntoasioihin perehtyneeltä asianajajalta. Näin varmistat omat oikeutesi ennen toimeen ryhtymistä.

Jos taloyhtiö ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi, asukas voi ottaa yhteyttä kunnan terveystarkastajaan.

Kunnan terveystarkastajalla on mahdollisuus antaa taloyhtiöille velvoittava määräys tarvittavien toimenpiteiden suorittamiseksi. Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla sekä sen uhalla, että korjaustyö teetetään laiminlyöjän kustannuksella.