Kielet

Vastaa kyselyyn sisäilmaongelmien laajuudesta ja vaikutuksista kodeissa

28.08.2020
Meiltä
Kysely
Sisäilmaongelmien sekä home- ja muiden asumisterveysloukkutilanteiden laajuutta ja tilanteisiin johtaneita syitä sekä vaikutuksia suomalaisissa kodeissa selvitetään kaikille avoimella verkkokyselyllä. Kyselyyn ovat tervetulleita vastaamaan kaikki Suomessa asuvat henkilöt.

Sisäilmaongelmiin voi liittyä niin terveydellisiä, taloudellisia, sosiaalisia kuin oikeudellisiakin ongelmia. Homeloukkuihin ja muihin asumisterveysloukkuihin liittyvät terveyshaitat ja kustannukset rasittavat siten kotitalouksia monella tapaa. Suomessa on autettu sisäilmaongelmista kärsiviä ihmisiä kokoamalla ja jakamalla tietoa sekä antamalla neuvontaa ja tukea.

Sisäilmaongelmien laajuudesta sekä niiden vaikutuksesta terveyteen, talouteen ja sosiaaliseen tilanteeseen tarvitaan kuitenkin edelleen lisää tietoa sekä lisäksi tietoa parhaista toimintamalleista, toimenpiteistä, tukimuodoista ja käytännön ratkaisuista ihmisten auttamiseksi ja tukemiseksi.

Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, jotta saadaan mahdollisimman laajasti tietoa suomalaisten kotitalouksien sisäilmatilanteesta. Kyselyn tulokset julkaistaan ensi keväänä SisäTuki-hankkeen loppuraportin yhteydessä.

Vastaa SisäTuki-kansalaiskyselyyn, vastausaika 26.8.–11.10.2020

Lisätietoa hankkeesta

SisäTuki (Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen) -hanke on Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan kehityshanke. Sen toteuttaa yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hengitysliitto, Asumisterveysliitto AsTe ry ja Asianajotoimisto Alfa. Hankkeessa selvitetään sisäilmaongelmaisten asuntojen määrää, ongelmien keskeisiä syitä ja, minkälaisia home-/muita asumisterveysloukkutilanteita Suomessa esiintyy sekä minkälaisin toimenpitein sisäilmaongelmista kärsiviä voidaan parhaiten tukea ja auttaa.