Pysähdy hetkeksi -videosarja

Löydät kätevästi kaikki 15 lyhyttä videota samalta soittolistalta Hengitysliiton Youtube-kanavalta.

Pysähdy hetkeksi -videosarja tarjoaa näkökulmia ja keinoja pohtia omaa hyvinvointia. Tavoitteena on saada pitkäaikaissairaiden hyvinvointiin liikahdus – sen suunnan ja määrän jokainen voi valita itse. Sarjan aiheet käsittelevät niin henkistä kuin fyysistäkin hyvinvointia, ja puheenvuoron saa myös kokemuksen ääni.


Osa 1: Jokaisella on oikeus omiin valintoihin

Hengitysliiton harvinaistoiminnan asiantuntija Marika Kiikala-Siuko houkuttelee pysähtymään suurien teemojen äärelle hetkeksi.

Hän kertoo, miten idea videosarjasta sai alkunsa pitkäaikaissairastavien pohtimista kysymyksistä.

Katso video Youtubessa.
Osa 2: Ajan ilmiöt

Psykologi Satu Lähteenkorva pohtii, minkälaisia seurauksia yksilökeskeisestä ja mielihyväkorosteisesta ajastamme on ihmisyydelle, sinulle ja minulle – meille?

Ihmisinä olemme, myös haluamme olla, sekä erilaisia että samanlaisia. Samuudesta puhutaan liian vähän. Ihmismielen tärkein psykologinen tarve on saada kuulua hyväntahtoiseen porukkaan, samaistuttavaan heimoon. Elämää ei kuulu selvitä yksin eikä sairastuneen jäädä ulkopuoliseksi samuudesta.

Katso video Youtubessa.

Osa 3: Kanssalainen

Psykologi Satu Lähteenkorvan mukaan maailma tarvitsee enemmän hyväntahtoista kanssalaisuutta. Kanssalainen on ilmaisu, joka kiteyttää kahden tai useamman ihmisen pysähtymisen aitoon ja merkitykselliseen kohtaamiseen. Tällaisessa kohtaamisessa ihminen antaa, jakaa tai kokee jotain itselleen tärkeää ja tuntee samalla yhteenkuuluvuutta toiseen ihmiseen. Apua pyytämällä ja antamalla maailma paranee ihminen kerrallaan tasapainoisemmaksi. Kaikella on aikansa. Kenelle sinä olet kanssalainen?

Katso video Youtubessa.

Osa 4: Jokaiselle ihmiselle tärkeää

Psykologi Satu Lähteenkorva avaa videossa mielen tarpeita. Ihmisen mieli kaipaa useita asioita voidakseen hyvin. Ystävällisyys, hyväntahtoisuus ja auttaminen kietovat kaikki peruspsykologiset tarpeet yhteen. Tärkein mielen tarve on saada kuulua johonkin tai jollekin. Sen lisäksi tärkeiden asioiden listalle nousevat osaaminen, kyvykkyys, mahdollisuus auttaa sekä kokemus siitä, että voi vaikuttaa asioihin. Jokaiselle on tärkeää saada tukea, mutta auttaminen hoivaa myös tuen antajaa.

Katso video Youtubessa.
Osa 5: Hyväksynnän voima

Moni pitkäaikaissairauteen sairastunut miettii, pitääkö hänen hyväksyä oma sairautensa. Psykologi Soili Walleniuksen mukaan hyväksyntä ei kuitenkaan tarkoita alistumista tai luovuttamista.

Luopumisen ja muutosten edessä on hyödyllistä oppia hyväksymään ne asiat, joita ei voi muuttaa. Näkökulmaa vaihtamalla voi löytyä oma tapa elää täysipainoista elämää.

Katso video Youtubessa.

Osa 6: Uskalla kohdata vaikeat tunteet

Psykologi Soili Wallenius tietää, että kaikenlaiset tunteet kuuluvat elämään. Jokainen tunne on tärkeä. Monelle ihmiselle on usein vaikeaa tuntea pelkoa, syyllisyyttä, vihaa tai häpeää. On mahdollista oppia antamaan tunteille oikeutus ja löytää itselle sopiva tapa ilmaista ja purkaa niitä. Vaikeiden tunteiden hyväksyntä auttaa pysymään ehjänä ja lisäämään lämpöä ja myötätuntoa elämään.

Katso video Youtubessa.

Osa 7: Ylläpidä toivoa

Psykologi Soili Wallenius kannustaa ylläpitämään toivoa, sillä se on elämän tärkeimpiä kulmakiviä. Erityisen tärkeää toivo on silloin, kun kohtaamme vastoinkäymisiä ja elämä satuttaa. Jokainen meistä voi oppia valitsemaan oman tapansa suhtautua asioihin. Ihmisen kannattaa keskittyä asioihin, joihin hän voi vaikuttaa. Tapahtui mitä tahansa, on aina hyvä uskaltaa unelmoida!

Katso video Youtubessa.
Osa 8: Hengitysharjoitus auttaa rentoutumaan

Hengitysliiton liikunnan asiantuntija ja fysioterapeutti Veera Farin kertoo pitkäaikaissairaille soveltuvista kehollisista keinoista rauhoittumiseen.

Hengitysharjoitusten avulla voit saada voimia ja voimavaroja sairauden kanssa elämiseen. Kuormittavista tunteista ja ajatuksista on mahdollista päästä hetkeksi irti. Anna itsellesi aikaa oman hyvinvointisi eteen.

Katso video Youtubessa.

Osa 9: Nopea tapa rentoutumiseen

Hengitysliiton liikunnan asiantuntija ja fysioterapeutti Veera Farin esittelee nopeita tapoja rentoutumiseen hengitysharjoitusten avulla. Pitkäaikaissairautta sairastavan on tärkeä arjen haasteiden keskellä huolehtia kehollisesta hyvinvoinnistaan ja palautumisesta. Uloshengitysharjoitukset auttavat hellittämään paineista.

Katso video Youtubessa.

Osa 10: Oman kehon hyväksyntää ja arvostusta

Hengitysliiton liikunnan asiantuntija ja fysioterapeutti Veera Farin antaa vinkkejä, miten sisäänhengityksen avulla voimme lisätä oman kehon hyväksymistä ja arvostamista. Monet sairaudet ja niiden oireet vaikuttavat tapaamme hyväksyä ja arvostaa omaa kehoamme. On päiviä, jolloin keho ja mieli jaksaa vain vähän. Hengitysharjoituksen avulla on mahdollista kiittää kehoa ja maadoittua.

Katso video Youtubessa.
Osa 11: Kokemus lisää ymmärrystä

Hengitysliiton kokemustoimija Eeva-Liisa Peltosella on takanaan 26 vuotta harvinaisten keuhko- ja reumasairauksien maailmassa. Hän jakaa ajatuksiaan hyvinvoinnista ja sopeutumisesta pitkäaikaissairauden kanssa elämiseen. Eeva-Liisa on matkansa aikana käsittänyt, että vaikka hänellä on sairaus, hän ei ole sairautensa.

Katso video Youtubessa.
Osa 12: Keuhkofibroosi

Keuhkofibrooseja on monenlaisia. Joidenkin keuhkofibroosien syy tunnetaan hyvin, joidenkin taas ei. Jos keuhkofibroosin syy on tuntematon, puhutaan idiopaattisesta keuhkofibroosista. Tärkeää on muistaa, että sairaus on yksilöllinen. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Maria Hollmén kertoo videossa eri keuhkofibroosityypeistä, sairauden etenemisestä sekä mitkä tekijät siihen vaikuttavat.

Katso video Youtubessa.

Osa 13: Keuhkofibroosin oireet

Keuhkofibrooseja sairauteen liittyviä oireita on monenlaisia. Pahenemisvaiheessa sairauden oireet pahenevat. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Maria Hollmén avaa videossa keuhkofibroosin oireita, diagnostiikkaa ja pahenemisvaiheita.

Katso video Youtubessa.

Osa 14: Keuhkofibroosin hoito

Keuhkofibroosin lääkehoito suunnitellaan aina yksilöllisesti. Sairauden hoidossa myös omahoito on tärkeää toimintakyvyn kannalta. Tiedämme, että keuhkofibroosia ja sen hoitoa tutkitaan paljon ja usein meitä kiinnostaakin, onko sairauden hoitoon tulossa jotain uutta. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Maria Hollmén käy videossa läpi keuhkofibroosin kokonaisvaltaista hoitoa eli lääkehoitoa ja omahoitoa. Hän kertoo myös, milloin happihoidon aloittamista tulee miettiä.

Katso video Youtubessa.

Osa 15: Tästä eteenpäin!

Hengitysliiton harvinaistoiminnan asiantuntija Marika Kiikala-Siuko kannustaa pieniin tekoihin omassa arjessa. Kenenkään ei tarvitse suorittaa sairautta, vaan mieluummin vaalia itselleen tärkeitä asioita ja elämänlaatua. Elämää eletään vain päivä kerrallaan.

Katso video Youtubessa.

Boehringer Ingelheim logo

Boehringer Ingelheim on tukenut tämän materiaalin tuottamista.