Hyvä sisäilma on sekä ihmisten että rakennusten terveyttä

Hyvä sisäilma on perusoikeus. Vaikutamme pitkäjänteisesti sisäilma-asioihin Terveet tilat 2028 sekä Kansallinen sisäilma ja terveys –ohjelmissa:

  • Terveet tilat 2028 -ohjelma: työpajat (Ympäristöministeriö)
  • Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma: ohjausryhmä ja sihteeristö (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL)

Hengitysliitto johtaa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanketta Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen. Hankkeen tavoitteena on selvittää tilannekuva siitä, miten paljon ja millaisia sisäilmaan liittyviä terveydellisiä, taloudellisia ja oikeudellisia ongelmia Suomessa on, sekä minkälaisin toimenpitein sisäilmaongelmista kärsiviä voidaan parhaiten tukea ja auttaa.

Lisäksi olemme mukana Iho- ja allergiasairaalan Sisäilmapoliklinikka-työryhmässä.

Korjausneuvojamme ovat mukana:

  • Alueelliset yhteistyöryhmät: Oulun seutu, Uusimaa, Jyväskylä
  • Korjausneuvojien yhteistyöryhmä