Hyvä sisäilma on sekä ihmisten että rakennusten terveyttä

Hyvä sisäilma on perusoikeus. Vaikutamme pitkäjänteisesti sisäilma-asioihin Terveet tilat 2028 sekä Kansallinen sisäilma ja terveys –ohjelmissa:

  • Terveet tilat 2028 -ohjelma: työpajat (Ympäristöministeriö)
  • Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma: ohjausryhmä ja sihteeristö (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL)

Hengitysliitto koordinoi (2020-2021) Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanketta ”Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen”. Hankkeen loppuraportin mukaan sisäilman laatu koetaan väestötasolla pääosin hyväksi tai erittäin hyväksi. Kuitenkin vähintään 40 prosentissa kaikista pientaloista on joko kosteusvaurio tai lisäselvitystarve riskirakenteissa.

Kansalaisten asuntoihin ja sisäilmaan liittyvää tietämystä on lisättävä sekä luotettavan ja oikean tiedon saatavuutta parannettava. Viranomaisten neuvontaan kohdistuvia voimavaroja on lisättävä ja yhteiskunnassa on varmistettava asiantuntijoiden pätevyys.

Lisäksi olemme mukana Iho- ja allergiasairaalan Sisäilmapoliklinikka-työryhmässä.

Korjausneuvojamme ovat mukana:

  • Alueelliset yhteistyöryhmät: Oulun seutu, Uusimaa, Jyväskylä
  • Korjausneuvojien yhteistyöryhmä

Osallistu joulukeräykseen

Tee hyvä teko ja tue työtä hengitysterveyden ja hengityssairaiden hyvän elämän puolesta. Apuasi tarvitaan.