Hengästyminen ja liikunta

Liikunnalla on mahdollista vaikuttaa hapenottokykyyn.

Terveen ihmisen fyysistä suorituskykyä rajoittavat yleensä väsymisen tunne, lihasten väsyminen ja hengästyminen.

Hengästyminen rasituksessa johtuu keuhkotuuletuksen kiihtymisestä, kun lihakset tarvitsevat lisää hapetettua verta. Jos hapetettu veri ei riitä, lihakset menevät niin sanotusti maitohapoille. Tämä tarkoittaa sitä, että lihakset ottavat tarvitsemansa energialisän glukoosista aineenvaihdunnan avulla.

Veren hemoglobiinipitoisuudella on keskeinen merkitys hapen kuljetuskapasiteetin ja elimistön hapenottokyvyn kannalta. Miehillä hemoglobiinipitoisuuden keskimääräinen vaihteluväli on 134–167 grammaa litrassa. Naisilla hemoglobiinipitoisuuden keskimääräinen vaihteluväli on 117–155 grammaa litrassa.

Korkea hemoglobiinipitoisuus lisää hapenottokykyä. Yksilöllisillä eroilla on suuri merkitys fyysistä suorituskykyä rajoittavaan hengenahdistukseen ja yleiseen jaksamiseen.

Iän myötä aerobinen suorituskyky vähenee. Aktiivisella kuntoilulla on mahdollista vaikuttaa osittain siihen, kuinka nopeasti ja merkittävästi hapenottokyky vähenee.

Lisää tietoa hengityssairaalle sopivasta liikunnasta ja liikunnanaikaisesta hengenahdistuksesta löydät Hengityssairaan liikunta -sivultamme.

Hengitä ja hengästy

Tutustu Hengitysliiton Hengitä ja hengästy -oppaaseen.