Terveyspalvelut

Terveyspalveluista huolehtivat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueen järjestämiä julkisia palveluja ovat esimerkiksi perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, hammashoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut ja ikääntyneiden asumispalvelut. Hyvinvointialueiden nimet ja niihin kuuluvat kunnat | Soteuudistus

Hyvinvointialue vastaa hoidosta sekä hoitoketjusta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Terveydenhuollossa huolehditaan esimerkiksi kuntoutusohjauksesta ja kotisairaanhoidosta.

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on nimetty potilasasiamies, joka neuvoo ja antaa tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista. Sama potilasasiamies voi toimia useammassakin yksikössä.

Terveydenhuollon maksukatto

Vuonna 2024 terveydenhuollon maksukatto on 762euroa. Maksukaton täyttymisen seuranta on jokaisen palvelujen käyttäjän vastuulla.

Maksukattoon sisältyvät lyhytaikainen laitoshoito kuten sairaalan vuorokausimaksu, terveyskeskus- ja poliklinikkamaksut, julkisen terveydenhuollon antama fysioterapia, kuntoutus- ja siedätyshoidot sekä suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja, kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvia hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta).

Maksukattoon eivät sisälly yksityiset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, sairaankuljetus tai lääkärintodistukset.

Hoitoasiakirjat

Omiin hoitoasiakirjoihisi pääset tutustumaan Kanta ja Omakanta -verkkopalvelussa.

Omakanta-palvelussa voit tarkistaa omat resepti- ja terveystietosi sekä lähettää sähköisen reseptin uusimispyynnön.

Muista myös hoitosuunnitelma, joka tehdään potilaan ja hoitavan lääkärin yhteistyönä. Kysy asiasta seuraavalla hoitokäynnillä. Pidä yllä itse ajantasaista lääkityslistaa kaikista lääkkeistäsi!

sosiaaliturvaraportti kansi

Raportti sosiaaliturvasta ja hengityssairaan palveluista

Kokemustietoa, ratkaisuja ja ratkaisuehdotuksia.

Sosiaaliturvaopas

Opas tarjoaa selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista.