Luonnon monimuotoisuus ja luontokato

Luonnon biodiversiteetillä tarkoitetaan geenien, lajien, eliöyhteisöjen ja elinympäristöjen monimuotoisuutta. Yhteiskunnan tasolla se vaikuttaa sekä kulttuuriin että maataloustuotteiden ympäristöystävällisiin tuotantoedellytyksiin. Yksilötasolla luonnon monimuotoisuus vaikuttaa ihmisen immuunipuolustuksen vahvistumiseen ja suojaa sairauksilta. 

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen eli luontokato liittyy ilmastonmuutokseen ja on vähintään yhtä suuri maailmanlaajuinen ongelma. Luonnon monimuotoisuutta vähentävät: 

 • maankäytön muutokset (kuten peltoalojen lisääminen metsien kustannuksella, kaupungistumiskehitys ja ihmisten asutuksen leviäminen) 
 • metsien liikahakkuut 
 • kasvinsuojeluaineiden ja tuholaismyrkkyjen liiallinen käyttö 
 • antibioottien liiallinen käyttö 
 • pölyttäjäkato, joka vaikuttaa kasvilajien olemassaoloon ja heikentää viljelykasvien satoja. 

Eri tahot korostavat erilaisia käytännön keinoja ratkaista luontokato: 

 • elinympäristöjen ennallistaminen ja suojelu (erityisesti suot) 
 • metsien säilyttäminen hiilinieluina, luonnonhoidon lisääminen hakkuiden vastapainoksi 
 • turpeen energiakäytöstä luopuminen 
 • luonnonsuojelun määrärahojen lisääminen 
 • lajien ja luontotyyppien suojelu 
 • monimuotoisuuden ja työllisyyden samanaikainen tukeminen 
 • ympäristökasvatuksen lisääminen 
 • vapaaehtoisen suojelun edellytysten edistäminen 
 • niin sanottujen avainlajien suojelun priorisoiminen eli panostaminen lajeihin, joista moni muu laji on riippuvainen 
 • pölyttäjäkantojen määrän ja monimuotoisuuden vahvistaminen. 

”Uutta ilmassa”

Näin vähennät sää- ja ilmastoriskien tuomia haittoja ja viet terveysteot omaan arkeesi.

Osta Heli-arpa 2024

Ostamalla Heli-arpoja annat tukesi hengityssairaiden tarvitsemalle neuvonnalle ja ohjaukselle. Tuotoilla hankitaan myös hengittämisen apuvälineitä hengityssairaille.