Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen hoito

Sairastavan on hyvä hakeutua herkästi vastaanotolle tilanteen arvioimiseksi.

Peruslääkehoitoon kuuluvat hengitettävät keuhkoputkia avaavat lääkkeet (bronkodilataattorit) sekä suun kautta otettavat glukokortikoidi ja antibiootit. Pahenemisvaiheen hoitona sairaalassa käytetään samoja peruslääkkeitä sekä tarvittaessa happilisää ja hengitystukihoitoa mekaanisilla laitteilla.

Mikäli keuhkoahtaumatautia sairastavalla on toistuvasti pahenemisvaiheita, voi lääkäri joissain tapauksissa ohjata sairastavaa aloittamaan pahenemisvaiheen lääkityksen itse. Tällöin lääkäri antaa glukokortikoidi-­ tai antibioottireseptin ja kirjalliset ohjeet lääkkeiden käytöstä. Merkittävä osa pahenemisvaiheista voidaan hoitaa kotona lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Heikentyvän voinnin taustalla voi olla keuhkoahtaumataudin lisäksi muita syitä ja sairauksia. Tämän vuoksi sairastavan on hyvä hakeutua herkästi vastaanotolle tilanteen arvioimiseksi.

Näissä kaikissa erikoissairaanhoito on tukenasi

 • tarpeellinen diagnostiikka
 • ohjaus tupakoinnin lopettamiseksi
 • työ- ja toimintakykyarvion arviointi
 • liikunnallisen kuntoutumisen suunnittelu ja ohjaus sekä moniammatillisen kuntoutuksen arviointi
 • ammattitautiepäilyissä ohjaus Työterveyslaitoksen tutkimuksiin
 • happihoidon ja hengityslaitehoidon tarpeen arviointi, hoidon aloittaminen ja seurannan koordinointi
 • tarvittaessa kirurgiset hoidot, mukaan luettuna keuhkonsiirtoarviot
 • vaativa akuuttihoito
 • liitännäissairauksien hoitosuunnitelmien laatiminen ja pitkälle edenneen keuhkoahtaumataudin palliatiivisen hoidon suunnitteleminen.

Sairaalan vuodeosastolta kotiutuminen

Kun pahenemisvaihe johtaa sairaalaan, sen syy ja vaikeusaste sekä aiemmin sairastetut pahenemisvaiheet sekä liitännäissairaudet vaikuttavat hoitojakson kestoon vuodeosastolla.

On tärkeää, että ennen kotiutumista sairastava tietää ja ymmärtää oman omahoitonsa kulmakivet ja sitoutuu niihin. Omahoito muodostuu usein lääkehoidon optimoinnista, liitännäissairauksien tunnistamisesta, mahdollisesta kotihappihoidosta ja yksilöllisesti suunnitellusta liikunnallisesta kuntoutumisesta.

 • Muista tarkistaa hengitettävien lääkkeiden ottotekniikkasi ammattilaisen ohjauksessa.
 • Varmista, että tiedät miten, missä ja milloin jatkoseuranta järjestyy.
 • Huolehdi, että toteutat liikuntaa suunnitelmien mukaisesti.
 • Pyydä tarvittaessa ravintoneuvontaa toimintakykysi tueksi.
 • Selvitä sosiaaliturvaasi liittyvät mahdolliset etuudet ja varaa aika sosiaalityöntekijän vastaanotolle

Keuhkoahtaumataudin hoito ja seuranta toteutetaan pääosin perusterveydenhuollossa. Seurantakäynti kuukauden sisällä kotiutumisesta pienentää riskiä joutua uuden pahenemisvaiheen vuoksi sairaalahoitoon.

Keuhkoahtaumatauti-opas

Tutustu Hengitysliiton oppaaseen keuhkoahtaumatautia sairastavalle.

mies käden ojossa tule mukaan

Tule mukaan toimintaan, liity jäseneksi

Löydä oma tapasi osallistua ja kannattaa Hengitysliiton toimintaa. Tapahtumia verkossa ja sen ulkopuolella.