Toipuminen koronataudista

Omahoidolla on tärkeä merkitys koronataudista toipumisessa. Vähittäinen liikunnan ja ulkoilun lisääminen ja sekä hengitysharjoitukset ovat suositeltavia.

Tutkimustietoa siitä, miten keuhkot ja keho toipuvat koronataudista, on toistaiseksi vähän. Koronatauti on pitkittynyt, jos se kestää 4−12 viikkoa. Virallisia diagnostisia kriteereitä jälkioireyhtymälle ei ole vielä olemassa.   

Jälkioireiden esiintyminen ei ole yhteydessä sairastavan ikään, perusterveydentilaan ja mahdolliseen pitkäaikaissairauteen, eikä sairastetun koronataudin vakavuusasteeseen.   

Koronataudin mahdollisia jälkioireita voivat olla:  

  • väsymys ja uupumus  
  • uniongelmat  
  • hengenahdistus  
  • sydänoireet  
  • haju- ja makuaistinhäiriöt  
  • niveloireet  
  • keskittymisongelmat ja päänsäryt.  

Toipuminen koronataudista voi olla hidasta, mutta yleensä oireet ovat lievähköjä ja vähenevät edelleen ajan kuluessa. Toipumisajan pituus ei riipu taudin vaikeusasteesta. Jälkioireet voivat kestää useita kuukausia myös lievän koronataudin sairastaneilla.   

Kuntoutuksessa on tärkeää huomioida toimintakyvyn eri ulottuvuudet, niin fyysiset kuin psyykkisetkin. Kuntoutuksessa tärkeää on yksilöllisyys. Liikaa rasitusta on hyvä varoa. Voi myös olla, että sairastuneen elämäntyyli muuttuu, jos jaksaminen ei palaudu enää entiselle tasolle. Varmaa vastausta koronan sairastamisen mahdollisista pysyvistä vaikutuksista ei ole.   

Koronatautiin sairastuminen ei poissulje uuden tartunnan mahdollisuutta. Siksi etenkin toipumisvaiheessa on sairastuneen suojauduttava koronataudin uusiutumiselta.

Jos jälkioireet kestävät yli 12 viikkoa käytetään nimitystä pitkä korona tai englanninkielistä ilmaisua ”long covid”. Vaikean koronataudin sairastaneilla on todennäköisesti jokin jälkioire tai oireita vielä 6 kuukautta sairastumisensa jälkeen. Naisilla on enemmän pitkäaikaisia oireita kuin miehillä. Myös korkea ikä, suuri painoindeksi, uniapnea ja pitkä hengityslaitehoito ovat yhteydessä huonompaan elämänlaatuun puolen vuoden päästä sairastumisesta.   

Sairastunutta on hoidettava sen mukaisesti, mihin elinjärjestelmään oireet kohdistuvat. Kuitenkin kaikilta, joilla on hengitystieoireita vielä 12 viikkoa sairastumisesta, tulisi ottaa rintakehän röntgenkuva. 

Lue lisää: Keuhkoterveyden asiantuntija Filha ry:n ohjeet terveydenhoidon ammattilaisille.  

Tue Hengitysliiton toimintaa

Lahjoittamalla tuet työtämme hengitysterveyden edistämiseksi ja hengityssairaiden elämän parantamiseksi.