Keuhkoahtaumataudin seuranta ja pahenemisvaiheet

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheiden ehkäisy on erityisen tärkeää, sillä pahenemisvaihe voi vaatia sairaalahoitoa. Heikentyvän voinnin taustalla voi olla myös muita syitä.

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe tarkoittaa äkillistä tilannetta, jossa sairauden tavanomaiset oireet pahenevat. Tällöin lääkityksen väliaikainen tehostaminen on tarpeen.

Pahenemisvaihe käynnistyy yleensä viruksen tai bakteerin aiheuttamasta hengitystietulehduksesta. Flunssan ja nuhakuumeen tehokas ja riittävän varhainen hoito on erittäin tärkeää. Pahenemisvaihe voi aiheutua myös ilmansaasteista tai lääkehoidon keskeyttämisestä.

Keuhkoahtaumatautia sairastavan on hakeuduttava terveydenhuoltoon herkästi tilanteissa, joissa hän epäilee tai tunnistaa sairautensa oireiden lisääntyvän ja pahentuvan. Lääkärin kanssa kannattaa keskustella ja sopia seurantakäynnin ajankohdasta sekä siitä, kuinka toimia oireiden lisääntyessä ja vaikeutuessa.

Pahenemisvaiheet jaetaan vakavuutensa mukaan 3 kategoriaan: lieviin, keskivaikeisiin ja vaikeisiin. Lievät pahenemisvaiheet hoidetaan avohoidossa inhalaatiolääkkein. Keskivaikeat pahenemisvaiheet hoidetaan avohoidossa inhalaatiolääkkein ja lisäksi määräysten mukaan suun kautta kortisoni­- ja antibioottikuurein. Vaikeat pahenemisvaiheet hoidetaan raskaampana hoitona sairaalassa.

Yleisimmät tunnusmerkit keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheesta ovat:

 • lisääntynyt hengenahdistus
 • ysköksiä lisääntyminen ja niiden väri muuttuminen
 • arjen askareiden tekemisen vaikeutuminen
 • liikkumisen vaikeutuminen
 • hengitysvaikeuksien vuoksi herääminen
 • lyhytvaikutteisten avaavien lääkkeiden lisääntynyt tarve

Keuhkoahtaumatautiin sairastunut voi olla monen eri yksikön ja asiantuntijan hoidossa. Tällaisissa tapauksissa sairauteen liittyy monia liitännäissairauksia tai pitkäaikaissairauksia, toistuvia pahenemisvaiheita sekä paljon oireita ja haasteita arjessa.

Pahenemisvaiheiden riskit vaihtelevat

Taipumus keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheisiin on yksilöllistä. Kaikilla keuhkoahtaumatautia sairastavilla ei ole pahenemisvaiheita. Joillain pahenemisvaiheita voi kuitenkin esiintyä toistuvasti. Jos keuhkojen toimintakyky on huono, pahenemisvaiheiden esiintymisen riski kasvaa.

Pienen pahenemisvaiheen riski on keuhkoahtaumapotilaalla, jolla

 • on edeltävänä vuonna ollut korkeintaan yksi pahenemisvaihe
 • keuhkojen toimintakyky on alentunut kohtalaisesti
 • spirometrian sekuntikapasiteettiarvo FEV1 on enemmän kuin 50 % viitearvosta.

Suuren pahenemisvaiheen riski on keuhkoahtaumapotilaalla, jolla

 • on edeltävänä vuonna ollut vähintään kaksi pahenemisvaihetta
 • on edeltävänä vuonna ollut yksikin sairaalahoitoa vaatinut pahenemisvaihe
 • keuhkojen toimintakyky on merkittävän huono
 • spirometrian sekuntikapasiteettiarvo FEV1 on alle 50 % viitearvosta.

Taudin hoito ja seuranta toteutetaan yleensä omalla terveysasemalla. Erikoissairaanhoidossa hoidetaan yleensä vain vaikeaa keuhkoahtaumatautia sairastavat, nuorena keuhkoahtaumatautiin sairastuneet sekä paljon erityisselvittelyjä vaativat henkilöt. Myös epäilyt työperäisestä keuhkoahtaumataudista hoidetaan usein erikoissairaanhoidossa.

Kaikkien sairauksien, niiden hoitojen ja lääkityksen kokoaminen kirjalliseen suunnitelmaan on erittäin tärkeää. Kirjaaminen auttaa lääkehoidon ja oikea-aikaisen seurannan toteuttamisessa. Kirjallisen suunnitelman laatimiseen voit käyttää Lääkekortti.fi-palvelua.

Keuhkoahtaumatauti-opas

Tutustu Hengitysliiton oppaaseen keuhkoahtaumatautia sairastavalle.

mies käden ojossa tule mukaan

Tule mukaan toimintaan, liity jäseneksi

Löydä oma tapasi osallistua ja kannattaa Hengitysliiton toimintaa. Tapahtumia verkossa ja sen ulkopuolella.