Terveys- ja liikunta-alan ammattilaiset

Täältä löydät erityisesti terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille suunnattua tietoa.

Miten ottaa puheeksi hengityssairaan liikuntatottumukset? Entä miten tulisi arvioida hengityssairaan liikkumis- ja toimintakykyä?

Suosittelemme kysymään esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Millaiset hänen liikuntatottumuksensa ovat aiemmin olleet?
 • Miten hän harrastaa liikuntaa tällä hetkellä?
 • Kuinka usein hän liikkuu hikoillen ja hengästyen vähintään 20 minuuttia?
 • Milloin ja millaista liikuntaa hän on viimeksi harrastanut?

Iäkkään hengityssairaan liikkumis- ja toimintakykyä voi arvioida esimerkiksi Borgin asteikon avulla. Asteikon löydät esimerkiksi Käypähoito.fi-sivustolta. Asteikko mittaa hengityssairaan kokemusta harjoittelusta ja liikkumisesta koetusta rasittavuudesta.

Kotona pärjäämisestä kannattaa kysyä etenkin ikääntyneitä. Yksi väline arjessa jaksamisen arviointiin on IADL-asteikko. IADL-asteikon löydät Terveysportti.fi-sivuston TOIMIA-tietokannasta. Asteikko kartoittaa päivittäisten asioiden hoitamiseen liittyvää toimintakykyä.

Myös kaatumisista kannattaa kysyä. UKK-instituutin sivuilta löydät kaatumisvaaran arviointi-lomakkeen.

Liikkumiskyvyn arvioinnilla on muun muassa seuraavia hyötyjä:

 • Henkilön fyysisen toimintakyvyn muutoksia voidaan huomata ja ennustaa sekä niihin voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa.
 • Henkilöä voidaan motivoida, sillä hän voi itse seurata omassa toimintakyvyssään tapahtuvia muutoksia.
 • Henkilölle voidaan valita oikea liikuntaryhmä sekä kannustaa häntä lisäämään liikuntaa arjessaan tai laatia yksilöllinen harjoitusohjelma.
   

Iäkkäälle hengityssairaalle suositellaan seuraavia testejä:

 • 1 minuutin tuolilta ylösnousu -testi.
  • Testi mittaa alaraajojen lihasvoimaa ja suorituskykyä. Se soveltuu hyvin käytettäväksi sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Se on nopea toteuttaa vastaanotolla.
 • 5 kertaa tuolilta ylösnousu -testi.
  • Testi on vaihtoehto 1 minuutin tuolilta ylösnousu -testille. Testi mittaa alaraajojen lihasvoimaa ja suorituskykyä.
 • 6 minuutin kävelytesti.
  • Testi mittaa fyysistä toimintakykyä ja yleistä toimintakykyä. Testi on 1 minuutin tuolilta ylösnousu -testiä vaikeampi suorittaa, ja se vaatii kokeneen testaajan.
 • Short Physical Performance Battery (SPPB).
  • Testi mittaa liikkumiskykyä. Testi koostuu kolmesta osasta. Testin perusteella saadaan tietoa testattavan tasapainon hallinnasta seisten, kävelystä ja alaraajojen lihasvoimasta.
 • Timed Up and Go Test.
  • Testi mittaa liikkumiskykyä ja tasapainoa. Suoritus edellyttää lihasvoimaa, tasapainoa, nivelten liikkuvuutta, koordinaatiota, näkökykyä sekä näitä tuottavien ja säätelevien järjestelmien yhteistoimintaa.
 • Käden puristusvoiman mittaus.
  • Testi mittaa yleistä fyysistä toimintakykyä.

Suoritusohjeet testeihin löydät Terveysportti.fi-sivuston TOIMIA-tietokannasta.

Moniammatillinen yhteistyö hengityssairaan liikunnan edistämisessä

Liikunnan edistämiseen tarvitaan meitä kaikkia. Hengitysliitto mallinsi Hengitä ja hengästy -liikuntahankkeessa (2014-2018) hengityssairaan liikkumispolkuja, jotka selkeyttävät eri toimijoiden rooleja ja nostavat esiin paikallisen liikuntatarjonnan.

Hengityssairaan liikkumispolkukuvio Oulussa
Keuhkoahtaumatautia sairastavan työikäisen liikkumispolku Tampereella
Keuhkoahtaumatautia sairastavan eläkeläisen liikkumispolku Tampereella
Posteri Hengityssairaan liikkumispolusta Kangasalla
Vinkkejä uniapneaa sairastavan liikuntaneuvontaan
Vinkkejä uniapneaa sairastavan liikuntaneuvonnan palveluketjun toimivuuteen

Hengitä ja hengästy -oppaan kansikuva

Hengitä ja hengästy

Tutustu Hengitysliiton Hengitä ja hengästy -oppaaseen.