Terveys- ja liikunta-alan ammattilaiset

Täältä löydät erityisesti terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille suunnattua tietoa.

Miten ottaa puheeksi hengityssairaan liikuntatottumukset? Entä miten tulisi arvioida hengityssairaan liikkumis- ja toimintakykyä?

Suosittelemme kysymään esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Millaiset hänen liikuntatottumuksensa ovat aiemmin olleet?
 • Miten hän harrastaa liikuntaa tällä hetkellä?
 • Kuinka usein hän liikkuu hikoillen ja hengästyen vähintään 20 minuuttia?
 • Milloin ja millaista liikuntaa hän on viimeksi harrastanut?

Iäkkään hengityssairaan liikkumis- ja toimintakykyä voi arvioida esimerkiksi Borgin asteikon avulla. Asteikon löydät esimerkiksi Käypähoito.fi-sivustolta. Asteikko mittaa hengityssairaan kokemusta harjoittelusta ja liikkumisesta koetusta rasittavuudesta.

Kotona pärjäämisestä kannattaa kysyä etenkin ikääntyneitä. Yksi väline arjessa jaksamisen arviointiin on IADL-asteikko. IADL-asteikon löydät Terveysportti.fi-sivuston TOIMIA-tietokannasta. Asteikko kartoittaa päivittäisten asioiden hoitamiseen liittyvää toimintakykyä.

Myös kaatumisista kannattaa kysyä. UKK-instituutin sivuilta löydät kaatumisvaaran arviointi-lomakkeen.

Liikkumiskyvyn arvioinnilla on muun muassa seuraavia hyötyjä:

 • Henkilön fyysisen toimintakyvyn muutoksia voidaan huomata ja ennustaa sekä niihin voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa.
 • Henkilöä voidaan motivoida, sillä hän voi itse seurata omassa toimintakyvyssään tapahtuvia muutoksia.
 • Henkilölle voidaan valita oikea liikuntaryhmä sekä kannustaa häntä lisäämään liikuntaa arjessaan tai laatia yksilöllinen harjoitusohjelma.
   

Iäkkäälle hengityssairaalle suositellaan seuraavia testejä:

 • 1 minuutin tuolilta ylösnousu -testi.
  • Testi mittaa alaraajojen lihasvoimaa ja suorituskykyä. Se soveltuu hyvin käytettäväksi sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Se on nopea toteuttaa vastaanotolla.
 • 5 kertaa tuolilta ylösnousu -testi.
  • Testi on vaihtoehto 1 minuutin tuolilta ylösnousu -testille. Testi mittaa alaraajojen lihasvoimaa ja suorituskykyä.
 • 6 minuutin kävelytesti.
  • Testi mittaa fyysistä toimintakykyä ja yleistä toimintakykyä. Testi on 1 minuutin tuolilta ylösnousu -testiä vaikeampi suorittaa, ja se vaatii kokeneen testaajan.
 • Short Physical Performance Battery (SPPB).
  • Testi mittaa liikkumiskykyä. Testi koostuu kolmesta osasta. Testin perusteella saadaan tietoa testattavan tasapainon hallinnasta seisten, kävelystä ja alaraajojen lihasvoimasta.
 • Timed Up and Go Test.
  • Testi mittaa liikkumiskykyä ja tasapainoa. Suoritus edellyttää lihasvoimaa, tasapainoa, nivelten liikkuvuutta, koordinaatiota, näkökykyä sekä näitä tuottavien ja säätelevien järjestelmien yhteistoimintaa.
 • Käden puristusvoiman mittaus.
  • Testi mittaa yleistä fyysistä toimintakykyä.

Suoritusohjeet testeihin löydät Terveysportti.fi-sivuston TOIMIA-tietokannasta.

Moniammatillinen yhteistyö hengityssairaan liikunnan edistämisessä

Liikunnan edistämiseen tarvitaan meitä kaikkia. Hengitysliitto mallinsi Hengitä ja hengästy -liikuntahankkeessa (2014-2018) hengityssairaan liikkumispolkuja, jotka selkeyttävät eri toimijoiden rooleja ja nostavat esiin paikallisen liikuntatarjonnan.

Hengityssairaan liikkumispolkukuvio Oulussa
Keuhkoahtaumatautia sairastavan työikäisen liikkumispolku Tampereella
Keuhkoahtaumatautia sairastavan eläkeläisen liikkumispolku Tampereella
Posteri Hengityssairaan liikkumispolusta Kangasalla