Sähkösavuke ja nikotiiniriippuvuus

Osa tupakoinnin lopettamispäätöksen tehneistä ihmisistä on siirtynyt sähkösavukkeen käyttäjäksi.

Käypä hoito -suosituksen mukaan sähkösavukkeiden vaikuttavuudesta tupakoinnin lopettamisen apuna ei ole riittävästi näyttöä. Nikotiinia sisältävien sähkösavukkeiden käyttö ylläpitää nikotiiniriippuvuutta.

Maailman terveysjärjestö WHO on linjannut, että sähkösavukkeen käyttö on terveydelle haitallista, eikä sen käytön tai sen höyrylle altistumisen pitkäaikaisista terveysvaikutuksista ole riittävästi tutkittua tietoa.

Tupakkalaissa sähkösavukkeet ja niissä käytetyt nesteet rinnastetaan tupakkatuotteisiin. Sähkösavukkeiden mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistäminen on tupakkalain mukaan kielletty.

Jos harkitset sähkösavukkeen käyttöä, muista:

  • Sähkösavukkeeseen saa sekä nikotiinia sisältäviä että nikotiinittomia nesteitä.
  • Sähkösavukkeiden nesteiden laatu vaihtelee. Ota selvää ainesosista ja varmista lainmukaiset pakkausmerkinnät.
  • Sähkösavukkeissa käytettävien propyleeniglykolin tai glyserolin turvallisuudesta keuhkoihin hengitetyssä höyryssä ei ole julkaistu raportteja. Lämpöelementin liian korkea lämpötila voi tuottaa höyryyn terveydelle vaarallisia yhdisteitä, kuten formaldehydiä, joka on syöpävaarallinen yhdiste.
  • Sähkösavukkeiden sisältämien glyoksaalin ja metyylioksaalin tiedetään olevan keuhkoille haitallisia. 
  • Makeat makuaineet näyttävät aiheuttavan enemmän haittaa keuhkosoluille kuin pelkkä nikotiinia sisältävä neste.
  • Mikäli käytät sähkösavukkeita, käytä ainoastaan sellaisia sähkösavukelaitteita ja -nesteitä, joiden myyjällä on Suomen tupakkalain mukainen myyntilupa.

25 faktaa sähkösavukkeista

Nikotiinia sisältävien sähkösavukkeiden käyttö ylläpitää nikotiiniriippuvuutta.