PEF-mittarit ja PEF-seuranta

PEF-mittaus kertoo uloshengityksen huippuvirtausnopeuden ensimmäisen sekunnin aikana. Selvitä, mikä on sinulle itsellesi hyvä PEF-arvo. PEF-arvoon vaikuttavia tekijöitä ovat sukupuoli, ikä ja pituus. Sopiva PEF-arvo muuttuu siis ajan mittaan.

Lääkäri antaa ohjeet siitä, millainen PEF-arvojen vaihtelu vaatii lääkityksen lisäämistä. Silloin lääkitystä voi itse lisätä lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

Näin teet PEF-seurannan

PEF-seurannassa arvioidaan seurannan tekijän tulosten muutoksia suhteessa hänen aikaisempiin tuloksiinsa. PEF-seuranta on syytä tehdä aina, kun astma oireilee. PEF-seuranta kestää 2 viikkoa.

 • Tee puhallukset heti herätessäsi aamulla ja toista puhallukset illalla. Puhalla kullakin mittauskerralla vähintään 3 kertaa.
  • Jos kahden parhaan puhalluksen erotus on yli 20 l/min, tee useampi puhallus.
  • Jos käytössäsi on avaava lääke, tee mittaukset ennen lääkkeenottoa ja 15–20 minuuttia lääkkeenoton jälkeen.
 • Kirjaa ylös kaikki 3 puhallusarvoa.

Näin teet PEF-mittauksen

Suosittelemme käyttämään EU-standardoitua mittaria, jonka mittausväli kattaa 50–900 l/min.

 • Nollaa mittari.
 • Vedä keuhkot mahdollisimman täyteen ilmaa.
 • Laita mittarin suukappale tiiviisti huulten ja hampaiden väliin.
 • Puhalla mittariin lyhyt, maksimaalisen voimakas puhallus (räjähtävän nopea alku).
 • Kirjaa tulos muistiin.
 • Tee mittaus aina seisten, jos mahdollista.

PEF-mittarin puhdistuksessa ja huollossa on noudatettava valmistajan ohjeita. Mittari on hyvä säilyttää huolellisesti niin, ettei se pölyynny, eikä rikkoudu. Yleensä mittari kestää kotikäytössä useita vuosia.

Voit tulostaa PEF-seurantalomakkeen Terveyskirjaston verkkosivuilta.
Lisää tietoa PEF-kotiseurannasta löydät Duodecimin Käypä hoito -ohjeista.

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.
Videossa neuvotaan PEF-mittauksen tekemisessä.