Nuuska ja nuuskaamisen erityispiirteet

Nuuskan sisältämä nikotiini aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden. Yleensä nuuskan käyttäjä saa nikotiinia 3–5 kertaa enemmän kuin savukkeita polttava.

Nuuskan vaikutukset näkyvät selkeimmin suuontelossa ja nielun alueella, vaurioiden syntymistä voi hidastaa vaihtamalla nuuskan paikkaa suussa. Säännöllisistä hammaslääkärikäynneistä on tärkeää huolehtia.

Nuuskan käytön tyypillisiä seurauksia ovat:

 • nikotiiniriippuvuus
 • pahanhajuinen hengitys
 • hampaiden värjääntymät ja kuluminen
 • ienvauriot
 • suuontelon, nielun ja nenän syöpä
 • sydän- ja verisuonisairaudet
 • tyypin 2 diabetes
 • raskauden aikaiset ongelmat.

Nuuskan käytön vähentämistä voi auttaa, jos

 • pidät nuuskat poissa näkyviltä
 • vaihdat nuuskalaatua
 • pidät nuuskaa vähemmän aikaa suussa
 • vähennät nuuska-annosten lukumäärää
 • tee pienempiä kerta-annoksia nuuskasta.

Nuuska, nikotiini ja urheilu

Nikotiini vaikuttaa koko kehossa, ja sillä on haitallisia vaikutuksia moneen urheilusuorituksen kannalta keskeiseen elinjärjestelmään:

 • Nikotiini supistaa verisuonia ja nostaa syketasoa, jolloin verenkierron rasitus lisääntyy ja vastaavasti rasituksen sieto heikentyy. Etenkin kestävyysurheilijoiden suorituskyky voi heikentyä.
 • Krooninen tulehdustila elimistössä heikentää fyysisen stressin sietoa ja lisää infektioriskiä. Haavat ja murtumat voivat parantua hitaammin.
 • Kudokset saavat insuliinia hitaammin ja vähemmän, mikä voi heikentää glukoosiaineenvaihduntaa.
 • Keuhkojen verenkierto heikentyy, kun verisuonet supistuvat.

Nikotiinia ei luokitella dopingaineeksi, koska se ei paranna urheilusuoritusta. Useat urheilujärjestöt kieltävät nuuskan käytön kilpailutoimintansa yhteydessä.

30 faktaa nuuskasta

Nuuska sisältää nikotiinin lisäksi 28 tutkitusti syöpää aiheuttavaa yhdistettä.

Nuuska voi sisältää tupakkaan verraten moninkertaisen määrän nikotiinia. Yleisimmin nuuskassa on nikotiinia noin 7–8 mg/g, mutta vahvimmissa nuuskissa sitä voi olla jopa 45 mg/g.

Nuuskassa on yli 2500 kemikaalia, joista 28 on syöpävaarallisia aineita.

Nuuskassa on myös kadmiumia, lyijyä, arsenikkia ja radioaktiivisia aineita.

Nuuskan myynti on kielletty kaikissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa Ruotsia lukuun ottamatta.

Tupakkalain mukaan yksityishenkilö voi tuoda maahan henkilökohtaista käyttöään varten enintään 1 000 grammaa savuttomia tupakkatuotteita (nuuska, nenänuuska, purutupakka) vuorokauden aikana.

Nuuskaa ei saa laillisesti tuoda toisen henkilön käyttöön riippumatta siitä, maksaako tämä nuuskasta vai ei.

Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä.