Sisäilmasta oireilevan ihmisen hoito

Sisäilmasta oireilevaa ihmistä hoidetaan perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa. Koska oirekirjo on yksilöllinen, lääkäri selvittää tilannetta keskustelun avulla.

Lääkäri pyrkii keskustelun avulla selvittämään epäilyn mahdollisesta sairaudesta, kuten astmasta, oireiden taustalla. Jos lääkäri epäilee mahdollista sairautta oireiden taustalla, hän tekee tarvittavat diagnostiset selvitykset, ottaa kantaa hoitoon ja pyrkii tunnistamaan oireita tai sairautta pahentavat tekijät. 

Lääkäri voi myös selvittää oireilun ajallista yhteyttä eri rakennuksiin. Yksittäisen oireilevan ihmisen osalta arvio oireilun yhdistämisestä tiettyyn rakennuksessa olevaan kosteusvaurioon jää aina epävarmaksi. Lääkärin on silti suositettava, että rakennuksessa tehdään asianmukaiset rakennustekniset tutkimukset, jos kosteusvauriota on syytä epäillä oireiden aiheuttajaksi.

Luottamuksellinen kohtaaminen ja keskinäinen kunnioitus on tärkeää. Lääkäri-potilassuhteen merkitystä korostetaan myös Käypä hoito -suosituksessa. Työkykyä yhdessä -hankkeessa kehitettiin Kohtaamisten työkalut, joiden tarkoituksena on helpottaa rakentavien kohtaamistilanteiden syntymistä. Löydät Kohtaamisen työkalut Kiipula.fi-sivustolta.

Hengitystieoireita kokevilta on usein tarpeellista selvittää, onko heillä atooppinen allergiataipumus. Tähän yleensä riittää yleisten allergeenien testaus. 

Toistaiseksi ei ole olemassa laboratoriotutkimuksia, joilla kosteus- tai homevaurio voidaan yhdistää koettuihin oireisiin. Yleisoireita arvioidaan tavanomaisin lääketieteellisin perustein.

Hengitystieoireilu ja -sairaudet ovat hyvin yleisiä. Noin 20 %:lla suomalaisista on ajoittaisia hengityshäiriöitä tai diagnosoitu hengityssairaus. Hoidossa noudatetaan aina kyseisen sairauden normaaleja hoitokäytäntöjä aiheuttajasta riippumatta.

Lue lisää Käypä hoito -suosituksesta: Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas

Kodin kosteusvauriot ja terveys

Tutustu Hengitysliiton Kodin kosteusvauriot ja terveys -oppaaseen.

nainen halaa tule mukaan

Tule mukaan toimintaan, liity jäseneksi

Löydä oma tapasi osallistua ja kannattaa Hengitysliiton toimintaa. Tapahtumia verkossa ja sen ulkopuolella.