Ajatuksia terveydenhuollon ammattilaisille

Hyvällä vuorovaikutuksella voimme ennaltaehkäistä väärinymmärryksiä hoidon, lääkityksen ja omahoidon ohjeiden suhteen. Lisäksi kaikille osapuolille kertyy yhteinen ymmärrys siitä, miten hoitoprosessi etenee, miten seuranta toteutuu arjessa, kenen vastuulla on sopia seuraava vastaanottokäynti ja millaisissa tilanteissa on sairastuneen hyvä ottaa itse yhteyttä omaan hoitopaikkaan.

Vaali onnistunutta vuorovaikutusta. Ajattele keskustelukumppanistasi ja itsestäsi hyvää, tulkitse asiat myönteisen kautta. Asiantuntijan roolissa edustat auktoriteettia, joten empaattisuutesi ja se, että kiinnität huomion potilaaseen kokonaisuutena yksittäisen vaivan sijasta, on kohtaamisen kannalta tärkeää.

Viestintäsi voi antaa sairastuneelle energiaa, luottamusta, tietoa, uskoa ja oivallusta.

Kuuntele, kuuntele, kuuntele. Jätä sairastuneen kysymyksille aikaa. Käytä arkikieltä, selitä vierasperäiset sanat ja lyhenteet. Ole varovainen, jos teet oletuksia sairastuneen arjesta. Kysy tarkentavia kysymyksiä. Huolehdi, että sairastava saa vastaukset itseään mietityttäviin asioihin. Tarvittaessa ohjaa hänet kysymyksineen eteenpäin.

Anna kotiin vietäväksi kirjallista materiaalia, kuten hoitosuunnitelman tuloste, ohjeet, potilasopas, ensitietopaketti ja muistiinpanot, sillä kaikkea tietoa on vaikea sisäistää kerralla. Liitä antamasi ohjeet sairastuneen arkisen elämäntilanteen läpikäymiseen, konkretisoi tarvittavat muutokset yhdessä sairastuneen kanssa.

Varmista, että sairastunut on ymmärtänyt ohjeet seurantakäynneistä ja sen, että vastuu ajanvaraamisesta jää hänelle itselleen.

Sairastuneen sitoutumisella omahoitoon ja luottamuksella itseensä on suuri merkitys omahoidon onnistumisessa. Elämäntavan muutoksia voi olla joskus helpompi, joskus taas vaikeampi toteuttaa. Siksi on tärkeää kuunnella ja kannustaa sairastunutta toteuttamaan tarvittavat muutokset.

Hyvässä hoidossa -ohjelma

Tutustu Hengitysliiton Hyvässä hoidossa -ohjelmaan.

Henkilö lääkärin vastaanotolla. Kuva on rajattu niin, ettei lääkärin tai potilaan kasvoja näy.

Valmistaudu vastaanottokäynnille

Valmistautumalla terveydenhuollon vastaanottokäynnille parannat hoidon sujuvuutta.