Epätasapainoinen hengitys ja hyperventilaatio

Epätasapainoinen hengittäminen voi oireilla monella tavalla. Hyperventilaatio oireilee usein hengenahdistuksena.

Sellainen hengittäminen, joka ei jostain muusta kuin sairauden aiheuttamasta syystä ole optimaalista on epätasapainoista hengittämistä. Tätä kutsutaan myös toiminnalliseksi hengityshäiriöksi.

Epätasapainoinen hengittäminen on yleistä. Sen oireet ohitetaan helposti kuvitteellisina. Vaihtoehtoisesti niitä voidaan myös tutkia paljon. Epätasapainoisen hengittämisen oireet eivät ole vaarallisia.

Epätasapainoisen hengityksen oireita ovat muun muassa

  • uloshengityksen jälkeisen tauon puuttuminen
  • hengityksen pidättäminen, jolloin rintakehä jää sisäänhengitysasentoon
  • lepohengitystiheyden suurentuminen
  • suuhengityksen tavanomaista suurempi vallitsevuus
  • apuhengityslihaksien käyttäminen myös levossa
  • tiheä huokaileminen ja haukottelu
  • vatsalihasten jännittäminen ja jäykkyys
  • toistuva rykiminen
  • ilman nieleminen.

Hyperventilaatio

Elimistö tasoittaa alentunutta happipitoisuutta hyperventiloimalla eli kiihdyttämällä keuhkotuuletusta. Hyperventilaatio johtaa nopeasti hengenahdistuksen tunteeseen.

Hyperventilaatio vuoristossa voi aiheuttaa hiilidioksidin liiallista poistumista elimistöstä. Tämä voi johtaa niin sanottuun vuoristotautiin. Vuoristotaudin oireita ovat muun muassa päänsärky, huimaus ja paheneva hengenahdistus. Ensihoitona vuoristotautiin suositellaan nopeaa palaamista alaspäin kohti merenpinnan tasoa.