Tupakointi yksityistiloissa ja parveketupakointi

Tupakkalaki antaa asuntoyhteisölle mahdollisuuden hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Tupakointikiellon hakemiseen vaaditaan yhtiökokouksen enemmistöpäätös.

Kunnan on määrättävä tupakointikielto silloin, kun tupakansavu kulkeutuu säännöllisesti esimerkiksi rakenteiden kautta toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Tupakointikielto voidaan määrätä vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista estää rakenteiden korjaamisella tai muilla kohtuullisilla toimilla. Lisäksi ennen kiellon määräämistä asunnon haltijalle on varattava mahdollisuus estää savun kulkeutuminen omilla toimillaan. 

Asuinhuoneiston asuintilaa koskeva tupakointikielto ei koske sähkösavukkeen käyttämistä. 

Tupakointikiellon viranomaiskäsittelyn kustannukset vaihtelevat (arvio 500–1500 euroa), sillä niihin vaikuttaa käytetyn työajan määrä. Tästä syystä asuntoyhteisön kannattaa valmistella hakemus huolellisesti.

Tupakkalain löydät kokonaisuudessaan Eduskunnan sivuilta.