Vinkkejä potilastaitoihin

Varmista, että tiedät, milloin ja missä tilanteissa sinun on hyvä hakeutua vastaanotolle. Aina voi kysyä asioita uudelleen, joten ole rohkeasti yhteydessä ammattilaisiin, jos vastauksia ei löydy sinulle annetuista kirjallisista ohjeista. Jos sinulle tulee este, muista peruuttaa sinulle varattu aika.

Päivitä lääkityslista ja tee muistiinpanoja etukäteen vastaanottokäyntiä varten. Ota itse puheeksi kirjallisen tiedon tarve, ja pyydä tarvittaessa asiat paperilla muistisi tueksi.

Vaali onnistunutta vuorovaikutusta. Ajattele keskustelukumppanistasi ja itsestäsi hyvää, tulkitse asiat myönteisen kautta. Tiedosta oma aktiivinen roolisi ja vastuusi omassa hoidossasi ja sen suunnitteluun vaikuttamisessa.

Kuuntele, kuuntele, kuuntele. Kysy tarkentavia kysymyksiä. Ole rehellinen vastauksissasi. Vastaa mieluummin arkikokemustesi pohjalta kuin sen mukaan, minkä arvelet olevan oikea tai toivotunlainen vastaus.

Hengitysliiton jäsenpaneelin (2019) mukaan potilastaitoja ovat:

  • kyky pysyä rauhallisena
  • kyky ottaa oma aikansa vastaanottotilanteessa
  • rohkeus kysyä ja ottaa selvää epäselvistä asioista
  • kyky pitää puolensa ja omien oikeuksiensa tunteminen.

Varmista vielä, ymmärsitkö ydinkohdat hoidostasi ja omahoidostasi oikein vastaanottokäynnin lopuksi. Joskus jännitys purkautuu vastaanottokäynnin jälkeen erilaisina tunteina kuten harmituksena siitä, että jotain unohtui kysyä ja asia jää vaivaamaan, vaikka vastaanottokäynti olisi muuten ollut onnistunut kokemus.

Pitkäaikaissairauksissa onnistuneella omahoidolla on suuri merkitys terveytesi ja elämänlaatusi kannalta. Ylläpidä sisäistä motivaatiota ja sisua toteuttaa omahoitoa itsenäisesti terveydenhoitoalan ammattilaisten, vertaisten ja läheistesi tuella.

Hyvässä hoidossa -ohjelma

Tutustu Hengitysliiton Hyvässä hoidossa -ohjelmaan.

Henkilö lääkärin vastaanotolla. Kuva on rajattu niin, ettei lääkärin tai potilaan kasvoja näy.

Valmistaudu vastaanottokäynnille

Valmistautumalla terveydenhuollon vastaanottokäynnille parannat hoidon sujuvuutta.

sosiaaliturvaraportti kansi

Raportti sosiaaliturvasta ja hengityssairaan palveluista

Kokemustietoa, ratkaisuja ja ratkaisuehdotuksia.