Kuvituskuva Hengitysliiton tarjoamasta vertaistuesta sisäilmasta oireileville.

Vertaistoimintaa ja tukea omahoitoon sisäilmasta oireileville

Hengitysliitto tukee sisäilmasta oireilevia tarjoamalla vertaistukea. Aktiivisia valtakunnallisia vertaistoimijoita on mukana tällä hetkellä noin 14 henkeä. Lisäksi oireilevia ohjataan tarvittaessa kääntymään yhteiskunnan erilaisten palvelujen ja tukitahojen puoleen.

Vertaistukitoiminnassa ihmiset, joita yhdistää sama elämäntilanne, kokemus tai ongelma, kohtaavat ja jakavat ajatuksiaan, tunteitaan, kokemuksiaan ja tietoa toistensa kanssa. Vertaistoiminta perustuu yhteenkuuluvuuden tunteeseen, yhteisöllisyyteen ja toisen ihmisen kunnioitukseen. Vertaistoiminta tuo esiin kokemuksellisen asiantuntijuuden. Sen myötä toiveikkuus ja usko omiin voimavaroihin lisääntyvät. 

Vertaistuki ja läheisten ihmisten ymmärrys ovat korvaamaton apu oireilevalle. Vielä liian usein sisäilmasta oireilevien oireita vähätellään. Oireilevan lähipiirin voi olla vaikea ymmärtää asiaa, johon liittyy paljon hajanaista tietoa. Ilmiön hahmottamista vaikeuttaa myös yksilöllinen oireilu, yksilölliset oireiden lähteet ja se, missä tiloissa kukin oireileva pystyy olemaan. Osa sisäilmasta oireilevista sairastaa myös jotain hengityssairautta, kuten astmaa.

Vertaistoiminnasta karttunut kokemustieto kannustaa oireilevia pyrkimään elämän tasapainottamiseen ja rauhoittamiseen. Stressinhallinta, terveellinen ravinto ja säännöllinen liikunta tukevat hyvinvointia ja lääkärin antamia ohjeita oireilun hallintaan saamiseksi.

Vertaistukea on saatavilla sekä puhelimitse, verkossa että eri paikkakunnilla ympäri Suomen. Hengitysliiton sisäilmavertaispuhelin kuuluu vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukuntaan (PuhEet).

Neuvottelukunta huolehtii siitä, että sen piiriin hyväksyttyjen auttavien puhelinten ja verkkopalvelujen toiminta toteutuu mahdollisimman laadukkaana ja että toiminta on eettisesti perusteltua ja kestävää. 

Sisäilmavertaispuhelin palvelee tiistaisin kello 10−12 ja torstaisin kello 16−18 numerossa 044 407 7010.

Hengitysliiton kouluttamat vapaaehtoiset antavat vertaistukea sisäilmaongelmia kohdanneille ja sisäilmasta oireileville sekä heidän läheisilleen. Palvelua ei ole juhlapyhinä eikä kesän tai vuodenvaihteen loma-aikoina.

Oletko soittanut sisäilmavertaispuhelimeen? Vastaa palautekyselyyn!

Sisäilmasta oireilevien lämminhenkinen verkkovertaisryhmä Microsoft Teamsissa. Ryhmässä etsitään voimavaroja arkeen luovuuden kautta ja jaetaan vertaistukea yhdessä taiteillen. Kysy lisää: pirkko.moisio@hengitysliitto.fi.

Sisäilmavertaisryhmän tarkoituksena on tarjota vertaistukea sisäilmasta oireileville luottamuksellisessa ja voimavarakeskeisessä ympäristössä.

Noin kerran kuukaudessa ryhmässä pidetään Facebook Live, jossa tarjoamme virkistystoimintaa ja asiantuntijaluentoja. Lähetä liittymispyyntö sisäilmavertaisryhmään.

Kerran viikossa treenitunti striimattuna kotiisi. Tuntien tallenteet ovat katsottavissa myös jälkikäteen. Lähetä liittymispyyntö Lempeä liike -ryhmään.

Osa paikallisista hengitysyhdistyksistämme ovat perustaneet sisäilmasta oireilevien vertaisryhmiä, joissa jaetaan kokemuksia ja konkreettisia vinkkejä arjessa selviämiseen. Katso ajantasainen lista hengitysyhdistyksistä osoitteessa www.hengitysyhdistys.fi.

Osta Heli-arpa 2024

Ostamalla Heli-arpoja annat tukesi hengityssairaiden tarvitsemalle neuvonnalle ja ohjaukselle. Tuotoilla hankitaan myös hengittämisen apuvälineitä hengityssairaille.