Vaalivaikuttaminen

Hengitysliitto ja hengitysyhdistykset tekevät aktiivista vaalityötä eri puolilla Suomea.

Vaalityössä tavoitteena on kiinnittää kansalaisten, ehdokkaiden ja päättäjien huomiota ajankohtaisiin hengitysterveyteen liittyviin kysymyksiin. Lisäksi tavoitteena on vaikuttaa hengityssairaille tärkeisiin teemoihin, kuten liikuntapolkuihin sekä lääkekorvauksiin.