Hengityssairaalla on oltava varaa hoitaa itsensä ja perheensä

Hengityssairaan omat hoitokulut muodostuvat yleensä lääkehoidosta, hoito-, kuntoutus- ja seurantakäynneistä sekä niihin liittyvistä matkakuluista. 

Uutta: Olemme mukana Fimean Potilasneuvottelukunnassa, jonka tarkoituksena on vahvistaa Fimean ja potilasjärjestöjen välistä yhteistyötä lääkkeisiin ja lääkinnällisiin laitteisiin liittyvissä asioissa. Edustus on kaksivuotinen (2020−2021).

Osa hengityssairaan tarvitsemista lääkkeistä ei kuulu lääkekorvauksen piiriin, mikä kasvattaa hengityssairaan maksutaakkaa. Useat hengityssairaat ovat monisairaita eli terveydenhoidon kulut koostuvat monen sairauden hoidosta. Hoitosuositusten mukainen lääkehoito on turvattava hengityssairaalle kohtuullisin kustannuksin. Jokaisella on oltava varaa hoitaa itsensä.

Osa hengityssairaista on jättänyt ostamatta lääkkeitä ja käymättä lääkärillä taloudellisista syistä. Korkeiden hoitokulujen vuoksi osa hengityssairaista on joutunut vähentämään ruokaan käyttämiään rahoja. Lähde: Hengitysliiton kysely 2016.

Teemme järjestöyhteistyötä myös:

  • Sosiaaliturvaopas-työryhmä
  • Lääkeinformaatioverkosto: lääkkeenkäyttäjän osallisuus alatyöryhmä  
  • Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen Potilasjaos

Asiakasmaksulainsäädännön uudistuksessa on huomioitava pitkäaikaissairaiden tarpeet. Seurantakäyntien on oltava maksuttomia. Lisäksi lääkekorvausten, terveydenhuollon maksujen ja matkakorvausten maksukatot on yhdistettävä yhdeksi maksukatoksi. Tuon maksukaton tasoa on laskettava. Hengitysliitto vaikuttaa asiakasmaksulainsäädäntöön aktiivisesti. Annoimme asiakasmaksulain uudistamisesta oman lausuntomme sosiaali- ja terveysministeriölle vuonna 2020.  Nostamme asiaa esiin myös yhdessä SOSTEn potilas- ja kansanterveysjärjestöjen POTKA-verkoston sekä Yksi elämä -järjestöjen kautta.

Hengityssairaan on päästävä matalalla kynnyksellä seurantaan, jossa voidaan tarkastaa oikea lääkkeenottotapa, valmistautua flunssakauteen ja varmistaa rokotussuoja. Terveydenhoidon antama omahoidon tuki auttaa vähentämään hengityssairauksien sairaalahoitoa vaativia pahenemisvaiheita. Hengityssairaat on ohjattava influenssa- ja pneumokokkirokotukseen.

Uutta: Olemme mukana Duodecimin Potilaat mukaan -hankkeessa, jossa kehitetään yhdessä potilasjärjestöjen kanssa potilaiden näkökulman tuomista hoitosuosituksiin. Hanke on kolmivuotinen (2020−2022).

Hengitysliitto on usean vuoden ajan selvittänyt hengityssairaiden influenssa- ja pneumokokkirokotekattavuutta. Lisäksi olemme vahvasti suositelleet hengityssairaille rokotteiden ottamista. Hallitus on tehnyt eduskunnalle esityksen, että pneumokokkirokote otettaisiin vuonna 2021 osaksi kansallista rokoteohjelmaa 65−84 -vuotiaille ahtauttavaa keuhkosairautta ja astmaa sairastaville. Kansallisessa rokotusohjelmassa olevat rokotteet ovat saajalleen maksuttomia.

Lue lisää Sairauksien hoitokustannuksiin voi vaikuttaa -sivulta.

sosiaaliturvaraportti kansi

Raportti sosiaaliturvasta ja hengityssairaan palveluista

Kokemustietoa, ratkaisuja ja ratkaisuehdotuksia.

Tue Hengitysliiton toimintaa

Lahjoittamalla tuet työtämme hengitysterveyden edistämiseksi ja hengityssairaiden elämän parantamiseksi.