Rakennusten terveys ja sisäilma -pääviestit

Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn tarvitaan aktiivista toimintaa niin yksityisten ihmisten, organisaatioiden kuin yhteiskunnallisten päättäjien kohdalla. Me tuotamme puolueetonta tietoa ja annamme neuvontaa kansalaisille, jotta he tekisivät hyviä päätöksiä esimerkiksi asunnon oston, remontoinnin ja rakentamisen suhteen.

Sisäilmaosaamista tarvitaan rakennuksen rakentamisen, ylläpidon ja korjauksen joka vaiheessa suunnittelusta toteutukseen.

Rakentamisen ja korjaamisen aikana on valvottava, että suunnitelmat ja työ tehdään määräysten ja ohjeiden mukaan.

Uudisrakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusaikaiseen kosteudenhallintaan.

Kosteus- ja homevauriot ovat yksi mahdollinen sisäilmaongelmien aiheuttaja. Sisäilman laatuun vaikuttavat erilaiset kemialliset, biologiset ja fysikaaliset tekijät, jotka voivat myös heikentää viihtyvyyttä ja aiheuttaa oireilua.

Yksi yleisimmistä sisäilman laatua heikentävistä tekijöistä on puutteellinen tai väärin toimiva ilmanvaihto. Ongelmien syynä voivat olla myös sisäympäristön olosuhteet (väärä lämpötila, kuiva sisäilma), rakennuksen puutteellinen siivous ja huolto sekä väärin toteutetut korjaukset.

Sää- ja ilmastoriskiohjelmassa annamme suosituksia päättäjille ja kansalaisille rakennettuun ympäristöön kohdistuviin uhkiin varautumisesta.