Toimivia ratkaisuja sisäilmasta oireileville

Sisäilmaongelmien kohtaaminen on monelle raskasta myös niiden aiheuttamien välillisten ongelmien, kuten taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Raskas elämäntilanne voi myös aiheuttaa fyysisiä oireita kuten masennusta. Toimivia ratkaisuja on kuitenkin mahdollista löytää.  

Kosteusvaurioiden aiheuttamat hengitystieoireet ovat pääosin lieviä ja ohimeneviä, jos haitallinen altistuminen loppuu. Oireileva voi kokea oireet terveyttään vaarantavaksi ja tulevaisuutta uhkaavaksi. Lääkärin tehtävä on selittää selkeästi oireilun luonne, antaa neuvoja oireiden hoitoon ja tietoa sisäilmaongelmien terveyshaitoista. Lisäksi lääkärin tehtävä on tukea mahdollisuuksien mukaan sisäilmaongelmien selvittämistä.

Työkykytarinoita

Työkykyä yhdessä -hankkeessa kerättiin havaintoja sisäilmasta oireilun vaikutuksista työ- ja toimintakykyyn. Tutustu hankkeen havaintoihin Kiipula.fi-sivustolla

Ratkaisumalleja kouluihin ja päiväkoteihin

Koulun tai päiväkodin sisäilmasta oireilu voi vaikuttaa lapsen terveyden lisäksi hänen muuhun hyvinvointiinsa. Esimerkiksi jatkuvat sairauspoissaolot vaikuttavat oppimiseen ja kaverisuhteisiin. Myös harrastuksiin osallistuminen voi vaikeutua. Sisäilmasta oireilun vaikutukset näkyvät monella elämän osa-alueella. Siksi myös ratkaisuja etsittävä monesta eri näkökulmasta.

Hengitysliitto koordinoi vuosina 2019-2021 Ratkaistaan yhdessä -hanketta, jossa yhdessä Homepakolaisten, Vanhempainliiton ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa tuotettiin työkaluja koulujen sisäilmatilanteiden ratkomiseen. Hankkeen materiaalit ovat edelleen vapaasti hyödynnettävissä:  

Yhteistyöllä eteenpäin! -julkaisu

Tukea koulujen sisäilmatilanteisiin.

Lisäksi Ratkaistaan yhdessä -hanke tuotti tukimateriaalit:

Mistä sisäilmasta oireilussa on kyse? Tukimateriaali yläkouluikäisen kanssa keskusteluun.

Tehtäväkortteja tukioppilaiden kouluttamiseen. Teema: Sisäilmasta oireilevan oppilaan tukeminen koulun arjessa

Kuinka tukea kaverisuhteita koulussa? Koulutuskalvot tehtäväkorttien tueksi.