Jokaisella on oikeus hengitysterveyteen

Hengitysterveys huomataan usein vasta silloin, kun hengittämiseen tulee häiriöitä. Koskaan ei ole liian myöhäistä edistää hengitysterveyttä. Edistämme hengitysterveyttä olemalla yhteydessä päättäjiin ja kerromme heille miten päätöksenteossa voidaan edistää hengitysterveyttä. Toimimme verkostoissa ja myös yhteistyössä Tarttumattomat sairaudet -verkoston kanssa. 

Vaikutamme yhdessä hengitysyhdistysten kanssa kuntatasolla, jotta kunnat ottavat huomioon jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tarpeet ja liikkumismahdollisuudet lähiluonnossa. Puistoihin ja metsiin on oltava esteettömät reitit taajamissa ja kaupungeissa. Saavutettava ja monimuotoinen lähiluonto tukee hengitysterveyttä.

Suositamme, että hengitysyhdistyksille tarjotaan maksuttomia liikuntatiloja. Kannustamme kaikkia kansalaisia ikään ja kuntoon katsomatta liikkumaan ja huolehtimaan yhteydestään luontoon. Säännöllinen hengästyttävä liikunta on hengityssairailla omahoidon kulmakivi lääkehoidon ohella. Liikunta harjoittaa jäljellä olevaa keuhkokapasiteettia ja lisää eliniänodotetta sekä elämänlaatua.    

Vaikutamme yhteistyössä hengitysyhdistysten kanssa hyvinvointialueilla olemalla mukana palvelujen kehittämisessä ja yhteistyössä terveyden edistämiseksi ja hyvän hoidon toteutumiseksi. Omahoidon ohjauksen vahvistaminen säästää kustannuksia ja parantaa hoidon tuloksia, kun ohjaus resursoidaan ja toteutetaan laadukkaasti. Hoito- ja palvelusuunnitelmista huolehtiminen ja moniammatillinen ote edistävät hyvinvointia.

Järjestölähtöisten menetelmien hyödyntäminen sote-palveluissa kannattaa, vertaistuki tulee sisällyttää osaksi hoidon prosessia.

Kannustamme kansalaisia, julkisia organisaatioita ja yksityisiä yrityksiä ottamaan huomioon tuoksuille herkistyneet ihmiset. Lisäämme tietoisuutta tuoksuista ja kehotamme vähentämään keinotekoisten tuoksujen käyttöä.

Tupakoinnin lopettamista harkitsevat tarvitsevat enemmän tukea. Sosiaaliturvauudistuksessa on varmistettava, että jokaisesta sote-keskuksesta löytyy ohjausta tupakoinnin lopettamiseen. Tupakka- ja nikotiinipolittiisen toimenpideohjelman ehdotukset on toteutettava.

Ennaltaehkäisevää elintapaohjausta on saatava matalalla kynnyksellä ja maksuttomasti jokaisen, joka sitä pyytää.

Liikunnan asiantuntijamme tekevät yhteistyötä seuraavissa verkoistoissa:

  • Soveltava Liikunta SoveLi ry:n hallitus
  • Healthy Outdoor Premises for Everyone (HOPE) -hanke ohjausryhmä
  • Hämeen Liikunta ja Urheilu ry: liikuntaneuvonnan verkosto
  • Liikkujan Apteekki -hanke ohjausryhmä
  • Liikkujan polku, perheliikunnan teemaryhmä
  • Pirkan loikka -verkosto: varhaiskasvatus
  • Suomen Latu: Perheliikunnan kehittämishanke 2019−2021

Osta Heli-arpa 2024

Ostamalla Heli-arpoja annat tukesi hengityssairaiden tarvitsemalle neuvonnalle ja ohjaukselle. Tuotoilla hankitaan myös hengittämisen apuvälineitä hengityssairaille.