Jokaisella on oikeus hengitysterveyteen

Hengitysterveys huomataan usein vasta silloin, kun hengittämiseen tulee häiriöitä. Koskaan ei ole liian myöhäistä edistää hengitysterveyttä. Edistämme hengitysterveyttä yhdessä Tarttumattomat sairaudet -verkoston kautta.  Olemme myös olleet mukana tekemässä sosiaali- ja terveysministeriölle esitystä uudesta hengitysterveysohjelmasta.

Vaikutamme yhdessä hengitysyhdistysten kanssa kuntatasolla, jotta kunnat ottavat huomioon jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tarpeet ja liikkumismahdollisuudet lähiluonnossa. Puistoihin ja metsiin on oltava esteettömät reitit taajamissa ja kaupungeissa.

Suositamme, että hengitysyhdistyksille tarjotaan maksuttomia liikuntatiloja. Kannustamme kaikkia kansalaisia ikään ja kuntoon katsomatta liikkumaan ja huolehtimaan yhteydestään luontoon. Säännöllinen hengästyttävä liikunta on hengityssairailla omahoidon kulmakivi lääkehoidon ohella. Liikunta harjoittaa jäljellä olevaa keuhkokapasiteettia ja lisää eliniänodotetta sekä elämänlaatua.    

Kannustamme kansalaisia, julkisia organisaatioita ja yksityisiä yrityksiä ottamaan huomioon tuoksuille herkistyneet ihmiset. Lisäämme tietoisuutta tuoksuista ja kehotamme vähentämään keinotekoisten tuoksujen käyttöä.

Tupakoinnin lopettamista harkitsevat tarvitsevat enemmän tukea. Sosiaaliturvauudistuksessa on varmistettava, että jokaisesta sote-keskuksesta löytyy ohjausta tupakoinnin lopettamiseen. Tupakka- ja nikotiinipolittiisen toimenpideohjelman ehdotukset on toteutettava.

Ennaltaehkäisevää elintapaohjausta on saatava matalalla kynnyksellä ja maksuttomasti jokaisen, joka sitä pyytää.

Liikunnan asiantuntijamme tekevät yhteistyötä seuraavissa verkoistoissa:

  • Soveltava Liikunta SoveLi ry:n hallitus
  • Healthy Outdoor Premises for Everyone (HOPE) -hanke ohjausryhmä
  • Hämeen Liikunta ja Urheilu ry: liikuntaneuvonnan verkosto
  • Liikkujan Apteekki -hanke ohjausryhmä
  • Liikkujan polku, perheliikunnan teemaryhmä
  • Pirkan loikka -verkosto: varhaiskasvatus
  • Suomen Latu: Perheliikunnan kehittämishanke 2019−2021