Hengittäminen ja vuorovaikutus

Ongelmat vuorovaikutuksessa voivat aiheuttaa epätasapainoista hengitystä.

Ongelmat vuorovaikutuksessa voivat heijastua hengittämiseen. Varhaiset, voimakkaat ja toistuvat pelko- ja häpeäkokemukset voivat aiheuttaa epätasapainoista hengitystä.

Tunteet, ajattelutavat, tulkinnat ja mielikuvat vaikuttavat autonomisen hermoston toimintaan ja stressihormonin erittymiseen. Sitä kautta ne vaikuttavat myös hengitykseen, sydämen toimintaan ja verenpaineeseen. Vaikeutunut hengitys aiheuttaa henkistä ahdistusta ja ahdistuneisuus lisää edelleen hengitysvaikeuksia.

Erilaisiin pelkotiloihin kuten synnytykseen tai muihin jännityksiin liittyviin hengitysvaikeuksiin saat halutessasi apua terveydenhoitoalan ammattilaiselta. Hengitysvaikeuksiin voi auttaa ammattilaisen kanssa käyty keskustelu, joka sisältää mielikuva- ja rauhoittumisharjoituksia.

Hengitysfysioterapiassa arvioidaan ja harjoitetaan hengittämisen lisäksi toiminta- ja liikkumiskykyä. Hengitysfysioterapia on haasteellista, sillä hengitysvaikeuksia on vaikea arvioida. Tällöin on tärkeää erottaa esimerkiksi keuhkotuuletusvajaus hyperventilaatiosta.