Suomessa on hyvä hengittää

Jokainen suomalainen on ansainnut savuttoman elinympäristön. Parveketupakoinnin kieltäminen taloyhtiöissä on edelleen liian vaikeaa, parveketupakointikiellon saantia on helpotettava. Samalla tupakointikieltoja on laajennettava. Käymme aktiivista keskustelua tupakkalain uudistuksesta ja sitoudumme Savuton Suomi 2030 -ohjelmaan.

Teemme järjestöyhteistyötä savuttomuuden edistämiseksi:

  • Tarttumattomien sairauksien -verkosto (NCD Alliance, Finland)
  • Järjestöjen Nikotiiniton Suomi -verkosto
  • Savuton Suomi 2030 -ohjausryhmä ja työvaliokunta

Ilmaston lämpenemisen tuottamia riskejä hengitysterveydelle on mahdollista ennaltaehkäistä ja vähentää. Tarvitaan lainsäädännöllisiä päätöksiä, poliittista tahtoa edistää hengitysterveyttä ja valveutuneita kansalaisia, jotka kaikki voivat tehdä osansa. Lue lisää: sää- ja ilmastoriski ohjelma.

Pienhiukkaspäästöjä on vähennettävä. Puun pienpoltto puhtaasti vähentää tehokkaasti päästöjä, tarvitaan yleisen tietoisuuden lisääntymistä asiasta.

Katupölyn puhdistus on tehtävä ripeästi oikeaan aikaan. Nostamme joka kevät katupölyn terveysvaikutukset keskusteluun yhdessä paikallisten hengitysyhdistysten kanssa. Vetoamme kuntiin, jotta katupöly puhdistettaisiin ripeästi ja tehokkaasti uusien laitteiden mahdollistamalla tavalla.

Osta Heli-arpa 2024

Ostamalla Heli-arpoja annat tukesi hengityssairaiden tarvitsemalle neuvonnalle ja ohjaukselle. Tuotoilla hankitaan myös hengittämisen apuvälineitä hengityssairaille.

Tupakka, nikotiini ja ympäristö

Tupakan valmistuksen jokainen vaihe kuluttaa luonnon resursseja ja aiheuttaa jätettä sekä päästöjä.