Sairauksien hoitokustannuksiin voi vaikuttaa

Terveydellä on hinta ja hoitoa on mahdollista tehostaa. Terveydenhoito on pääsääntöisesti aina edullisempaa kuin sairaudenhoito. Tässä keinoja tehdä onnistuneita ratkaisuja sairastavien, terveydenhoitoalan ammattilaisten ja yhteiskunnan kannalta:

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustyöhön on saatava vahvemmin sairastuneen näkökulma. Sote-uudistuksessa on vahvistettava hoitosuunnitelman asema, sillä se on tärkeä väline pitkäaikaissairaan hoidossa. Tällä ratkaisulla olet turvaamassa pitkäaikaissairaiden yhdenvertaisuutta eri puolilla Suomea.

Sairauksien hoitokustannusten lisääntyminen ei ole hyvä asia sairastuneen tai yhteiskunnankaan kannalta. Kun sairastunutta tuetaan ennaltaehkäisevän hoidon keinoin ja perusterveydenhoidossa, voidaan sote-menojen kasvua hillitä väestön vanhetessa. Erikoissairaanhoidon tarpeeseen voi vaikuttaa.

Yhdessä suunniteltu ja toteutettu hoito alentaa terveydenhuollon kustannuksia. Kun omahoidon ohjaukseen on riittävät resurssit, päivystyskäynnit ja sairaalahoitopäivät vähentyvät. Jos sairastunut osallistuu aktiivisesti hoitoonsa, hänen sairaalahoitoaikansa voi olla jopa 30 % lyhyempi. Samalla vähennetään toteutumatta jäänyttä ja väärin toteutettua omahoitoa, tarpeettomia sekaannuksia ja liian myöhäiseksi jätettyjen yhteydenottojen vaikutuksia.

Terveydenhoidon voimavarat ovat rajallisia, ja hoitoalan ammattilaiset työskentelevät usein aika- ja resurssipaineen alla. Sote-päätöksillä voidaan tukea myös heidän jaksamistaan.

sosiaaliturvaraportti kansi

Raportti sosiaaliturvasta ja hengityssairaan palveluista

Kokemustietoa, ratkaisuja ja ratkaisuehdotuksia.