Uniapnean hoito

Uniapnean hoito riippuu sen vaikeusasteesta.

Uniapnean hoidon tavoitteena on lievittää sairauden aiheuttamia oireita, säilyttää sairastuneen työkyky ja parantaa hänen elämänlaatuaan.

Hoidon tavoitteena on myös ehkäistä ja lievittää liitännäissairauksia sekä ehkäistä ennenaikaista kuolemaa.

Hoito rakennetaan uniapnean vaikeusasteen ja sairastuneen kokeman hoidontarpeen mukaan yksilöllisesti. Uniapnean hoito perustuu uniapneaa aiheuttavien ja pahentavien tekijöiden poistamiseen tai vähentämiseen.

Uniapneaan sairastuneella itsellään on vastuu hoidon onnistumisesta. Sairastuneella on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa.

Yleisin hoito uniapneaan on nenän kautta annettava ylipainehengityshoito eli nenä-CPAP-hoito (Continuous Positive Airway Pressure).

CPAP-hoidossa potilas/hoidettava hengittää huoneilmaa ylipaineella nenämaskin kautta. Tällöin CPAP-laitteen puhaltama ilmavirta pitää hänen hengitystiensä auki, kun hän nukkuu. CPAP-hoitoa käytetään erityisesti keskivaikean ja vaikean uniapnean hoidossa. Hoitomuoto sopii lähes kaikille uniapneaa sairastaville. Hoidon vaikutus alkaa jo 1–2 hyvin nukutun yön jälkeen.

CPAP-laite ei paranna itse sairautta, mutta parantaa unen laatua poistamalla hengityskatkokset. Väsymys ja muut oireet jäävät pois, kun unen laatu paranee.

CPAP-laitteen käyttöä kuvastava piirroskuva. CPAP-laite puhaltaa ilmaa letkun ja maskin kautta pitäen ylähengitystiet kevyellä paineella auki. Kuvassa on nenämaski, mutta maskeja on erilaisia.

CPAP-laite ja maski

CPAP-laitteen käyttöön ja maskiin tottuminen voi vaatia aikaa sairastuneelta ja hänen läheisiltään. Kärsivällisyys kuitenkin kannattaa. CPAP-laitteen säännöllisen käytön on todettu parantavan unen laatua ja siten helpottavan myös uniapnean oireita. CPAP-laite hoitaa tehokkaasti myös uniapnean liitännäissairauksia.

Käytä CPAP-laitetta aina, kun nukut. Vähintään kuitenkin 4 tunnin ajan joka yö. Hoito tehoaa vain, kun käytät laitetta säännöllisesti.  Jos lopetat laitteen käytön, oireet palaavat jo 1–2 yön jälkeen.

Hoitohenkilökunta (usein kuntoutusohjaaja) opettaa sinulle laitteen käytön ja sovittaa sinulle oikeanlaisen maskin.

Uniapneaa sairastava saa CPAP-laitteen lääkärin määräyksellä lainaan ilmaiseksi. Matkakäyttöön tarkoitetun CPAP-laitteen voit hankkia omakustanteisesti.

CPAP-laitteeseen liitetään ilmaletkun avulla maski, joka sovitetaan yksilöllisesti.

Maskeja on erilaisia

  • nenämaski
  • nenä-suumaski
  • sierainmaski

Lue lisää CPAP-laitteen käytöstä ja huollosta CPAP-laitteet-sivultamme.

Yksi uniapnean hoitomuoto on kiskohoito. Kuten CPAP-laitetta, myös kiskoa pidetään öisin nukkuessa. Kisko kiinnittyy molempiin hammaskaariin, ja se tuo leukaa eteenpäin vähintään 5 millimetriä. Hoidolla pyritään tuomaan kieltä eteenpäin, jotta ilma pääsisi liikkumaan vapaammin ja hengitystiet eivät tukkeutuisi. Kiskohoito sopii etenkin lievää uniapneaa sairastavalle, mutta myös keskivaikeaa ja vaikeaa uniapneaa sairastavalle, jos CPAP-laite ei ole sopiva vaihtoehto.  

Ennen kiskohoidon aloittamista on tärkeää, että hampaat on hoidettu kuntoon. Kiinnityskudossairaus, hampaiden vähäinen määrä tai tietynlainen purentavirhe voivat olla esteitä kiskohoidolle. Jos on paljon ylipainoa (painoindeksi yli 30–35), ei kiskohoidolla todennäköisesti saada riittävää hoitovastetta.  

Kiskohoidon lyhytaikaisia haittoja voivat olla lisääntynyt syljen eritys ja leukaperien kipeytyminen. Nämä kuitenkin helpottavat yleensä parissa viikossa. Pidempiaikaisia, mutta kuitenkin harvinaisempia haittoja voivat olla leukanivelien kipeytyminen tai purennan muutokset.  

Piirroskuva joka esittelee sitä, miten uniapneakisko toimii. Uniapneakisko työntää alaleukaa eteenpäin.

Leikkaushoidosta on apua harvoille, ja leikkauksella hoidettavat valikoidaan tarkoin.

Leikkaushoitoa voidaan harkita silloin, kun elämäntapojen muutokset, CPAP-hoito tai uniapneakisko eivät auta uniapnean oireisiin.

Mahdollisia leikkaushoitoja

  • ylähengitysteiden leikkaus (esimerkiksi nenän avaava leikkaus)
  • nielun alueen hoito radiotaajuuskirurgialla
  • leuan alueen leikkaus
  • lihavuusleikkaus.

Uniapneaa sairastavan ja hänen läheisensä kannattaa ottaa vuosittain kausi-influenssarokote. Uniapneaa sairastava saa rokotteen ilmaiseksi omalta terveysasemaltaan.

Lue lisää uniapneaa sairastavan Käypä hoito -suosituksista Duodecimin verkkosivuilta.

Uniapnea-opas

Tutustu Hengitysliiton oppaaseen uniapneaa sairastavalle.