Piirroskuva lääkärin tarvikkeista. Kuvassa on täytettävä lomake, stetoskooppi, laskin ja suurennuslasi.

Lääkitys ja apuvälineet

Hengityssairauksien seurantaan tarvitaan erilaisia laitteita ja apuvälineitä. Lisäksi hoitotasapainoa on hyvä seurata erilaisin mittarein.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -opasta. Opas toimii terveydenhuollon ammattilaisten työn ohjeistuksena ja apuvälineitä tarvitsevien henkilöiden tiedonlähteenä.

Tutustu Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -oppaaseen.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarkoituksena on edistää ja tukea ihmisen toimintakykyä. Apuvälinepalvelut ovat osa hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuutta. Apuvälinepalveluiden tulee aina perustua yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan.

Lääkinnällisen kuntoutuksen tarkoituksena on myös korjata lääkinnällisin perustein todetun sairauden tai vamman aiheuttamaa toimintakyvyn ongelmaa niin, että asiakas selviytyy päivittäisistä toimistaan.

Lisätietoa apuvälineistä löydät Sosiaaliturvaoppaan Apuvälineet-sivulta.