Otetaan toiset huomioon!

Hengitysliiton vaikuttamistyö keinotekoisten tuoksujen vähentämiseksi

Keinotekoisten tuoksujen vähentäminen on teko suvaitsevaisuuden puolesta. Kyse voi olla yksittäisen tuoksun määrästä tai monesta eri tuoksusta kertyvästä tuoksukuormasta. Asiallista keskustelua ja vaikuttamistyötä tarvitaan, jotta tuoksuille herkistyneet eivät joutuisi rajoittamaan omaa osallistumaan työ- tai harrastuspaikkojen toimintaan, asioiden hoitamiseen julkisilla paikoilla tai virkistäytymiseen.  

Tuoksut ja tuoksuttomuus herättävät usein voimakkaita tunnereaktioita, mutta keskustelu vie asioita eteenpäin. Kannustamme #tuoksutON kampanjassa ihmisiä miettimään asioita suvaitsevaisuuden ja muiden huomioon ottamisen kautta, ilman syyllistämistä tai paheksuntaa. Toistaiseksi saamamme palautteen perusteella tämä lähestymistapa on tuonut ymmärrystä asiaa kohtaan ja auttanut löytämään ratkaisuja tilanteisiin. Useimmat hajusteita ”liikaa” käyttävät eivät tee sitä pahuuttaan, vaan he eivät aidosti ole ymmärtäneet asian vaikutusta toisiin.  

Ymmärrämme, että varmaa lupausta tuoksuttomuudesta ei mikään taho tai tilaisuuden järjestäjä pysty antamaan. Tuoksuttomuuden toteutuminen on jokaisesta paikalla olevasta ihmisestä itsestään kiinni. Silti tuoksujen käyttöön on mahdollista vaikuttaa lisäämällä tietoisuutta tuoksujen haittavaikutuksista ja ohjaamalla ihmisiä huomaamaan käyttämiensä tuoksujen määrän.    

Ihmisiin vetoaminen on myös avainasemassa siinä suhteessa, että tuoksuttomuus ei sisälly lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Esimerkiksi missään esteettömyyteen liittyvässä laissa tai direktiivissä ei ole tuoksuttomuutta. Organisaatiot voivat siten vain suositella tuoksuttomuutta, mutta puuttumiskeinot asiaan ovat varsin rajalliset. Hengitysliitolla ei ole voimavaroja lainsäädäntötason vaikuttamiseen asiassa.  

Hengitysliiton asiantuntijat nostavat hengitysilman tuoksukuormaan liittyvät asiat esille osana omaa työtään hengitysterveyden edistämisen puolesta. Hengitysliiton kokemustoimijoita ja vertaisia voi pyytää jakamaan ajatuksia myös tästä aiheesta.  

Joskus muutosten aikaansaamiseen tarvitaan pitkäjänteisen vaikuttamistyön lisäksi laaja-alaista kansalaispalautteen painetta. Siksi kannustamme antamaan eri toimijoille suoraa kansalaispalautetta, mikä usein onnistuu verkon kautta.  

Hengitysliiton tuottama materiaali on sekä yksityishenkilöiden että muiden toimijoiden hyödynnettävissä.  

Kannustamme myös yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita hyödyntämään #tuoksutON-kampanjamateriaaleja herättelemään kanssaihmisiä miettimään omaa tuoksukuormaa esimerkiksi oppilaitoksissa, liikuntakeskuksissa ja työpaikoilla sekä erilaisissa asiakastiloissa.  

Kehitystä tapahtuu koko ajan. Tietojemme mukaan esimerkiksi Valtionrautatiet (VR) on lisännyt jo pääkaupunkiseudun lähiliikenteeseen jokaiseen junavainuun kehotteen tuoksujen vähentämisestä. Toivottavasti vastaava kehote saadaan myös kaukoliikenteeseen. Helsingin seudun liikenteestä (HSL) löytyy myös vastaavat kehotteet tuoksujen vähentämisestä.