Asbestista sairastuneen hoito

Asbestilainsäädännön mukaan asbestipurkutyötä tekevien työntekijöiden altistumista tulee seurata säännöllisesti. Säännöllisten terveystarkastusten tavoitteena on ehkäistä asbestille altistumista ja asbestin aiheuttamia sairauksia.

Asbestipurkutyötä tekeville tehdään alkutarkastus työterveyshuollossa ennen purkutyön alkamista. Määräaikaisia terveystarkastuksia tehdään 3 vuoden välein. Tarkastus sisältää haastattelun, keuhkojen toimintakokeet, lääkärintarkastuksen ja tarvittaessa keuhkoröntgenkuvauksen.

Oireiden perusteella tehdään tarvittaessa keuhkojen kuvantamistutkimukset ja keuhkojen toimintakokeet. Työterveyshuolto huomioi myös toisen työnantajan palveluksessa tai työn ulkopuolella tapahtuneen altistumisen.

Työnantajan on ilmoitettava vuosittain työssään asbestille altistuvat ASA-rekisteriin eli ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuvien rekisteriin.

Asbestin aiheuttamat sairaudet ilmenevät usein vasta vuosikymmenten viiveellä. Asbestille altistuneen ja asbestista sairastuneen on tärkeää seurata omaa terveydentilaansa.

Asbesti ja hengitysterveys -opas

Tutustu Hengitysliiton Asbesti ja hengitysterveys -oppaaseen.

Osta Heli-arpa 2024

Ostamalla Heli-arpoja annat tukesi hengityssairaiden tarvitsemalle neuvonnalle ja ohjaukselle. Tuotoilla hankitaan myös hengittämisen apuvälineitä hengityssairaille.