Ihmissuhteet ja seksuaalisuus

Hyvässä ihmissuhteessa saa ilmaista tunteitaan vapaasti. Miten sairastaminen vaikuttaa parisuhteeseen?

Sairauden kaltaiset vastoinkäymiset ovat osa elämää. Jokaisella on yksilöllinen kyky sietää vastoinkäymisiä ja selvitä niistä.

Sairauden myötä koetaan erilaisia tunteita. Suhde itseen ja läheisiin voi muuttua. Sairastuminen voi tuoda myös uusia näkökulmia ja itseymmärrystä. Elämänlaatu voi jopa parantua.

Hyvinvointi koostuu monesta muustakin asiasta kuin terveydestä. Tämän vuoksi on tärkeää huolehtia niistä asioista sekä tehdä niitä asioita, jotka parantavat omaa ja läheisten hyvinvointia.

Tunteista ja kokemuksista keskusteleminen on tärkeää. Niistä voi keskustella myös vertaisten kanssa. Vertaisten kanssa keskustelu voimaannuttaa. Tarvittaessa kannattaa hakea apua ammattilaisilta etenkin silloin, jos kokee olevansa yksin asioiden äärellä. Ilo, nauraminen ja elämän merkityksellisyyden ymmärtäminen auttavat monia.

Seksuaalisuus

Seksuaalisuus on ihmiselämään kuuluva inhimillinen terveyteen vaikuttava ja yksi osa kokonaisvaltaista hyvinvointiamme. Se tarkoittaa eri ihmisille eri asioita ja myös elämänvaiheilla on omat vaikutuksensa.

Seksuaalisuus on muun muassa

  • keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämänvaiheissa – se muuttuu ja kehittyy
  • itsensä syvällistä ja aitoa kohtaamista
  • sitä, kuka olet ja miten itseäsi ilmaiset

Parhaimmillaan seksuaalisuus on elinvoimaa, joka ravitsee itseä ja ihmissuhteita. Tasapainoinen ja eheä seksuaalisuus näkyy elävänä perusvireenä ja kykynä luoda aitoja ihmiskontakteja.

Tavoitteena on, että sairaudesta huolimatta ihmisellä on tasapainoinen ja hyväksyvä suhde omaan itseensä ja seksuaalisuuteensa. Tämä voidaan saavuttaa myös ilman seksiä tai ilman kiinnostusta seksistä.

Sairaus tai sen lääkehoito ja ikä voivat aiheuttaa toiminnallisia ongelmia seksiin. Näihin ongelmiin on monesti apua saatavilla. Voit keskustella toiminnallisista ongelmista muun muassa lääkärin ja seksuaaliterapeutin kanssa.

Ihminen pystyy tekemään paljon oman ja läheisen hyvinvoinnin ja seksuaalisuuden eteen sairaudesta huolimatta. Tärkeää on muun muassa omahoidon toteuttaminen, arjen rutiinit sekä itselle tärkeiden että iloa tuottavien asioiden tekeminen päivittäin.

Läheisen tuki

Voi tuntua vaikealta nähdä läheisensä sairastuvan. Läheisenä voit tukea sairastunutta parhaiten kuuntelemalla ja olemalla läsnä. Tämä vaatii myös omien, jopa pelottavien, tunteiden kohtaamista ja käsittelemistä.

Aina ei tarvitse sanoa mitään. Usein tärkeintä on läsnäolo ja läheisyys. Läheisen on tärkeä huolehtia omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan.

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.
Sairaanhoitaja, seksologi Leena Rosenbergin luento seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista.

Lisätietoja löydät seuraavilta sivuilta:

Terveyskylä, Keuhkotalo: Seksuaalisuus ja seksi