Vaikutetaan yhdessä eduskuntavaaleissa 2023

Eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 2023. Täydennämme vaaliteemojamme syksyn mittaan näille sivuille. Hengitysliitto vaikuttaa vaaleissa terveyden edistämisen ja hyvän hoidon teemoilla seuraavin painotuksin:

  1. Suomelle tulee valmistella toimialat ylittävä tarttumattomien sairauksien ohjelma. Koska tarttumattomien sairauksien riski- ja suojaavat tekijät ovat hyvin yhteneväisiä, yhteinen ohjelma on tarkoituksenmukainen.

Kansallinen ohjelma kokoaa voimavaroja, koordinoi toimintaa ja tuottaa synergiaetuja.

Valmisteltavan ohjelman tulee sisältää terveyden edistäminen sekä tarttumattomien sairauksien ehkäisy ja hoito.

Sairausryhmäkohtaisilla, käytännönläheisillä ohjelmilla voidaan tukea ja seurata tavoitteiden toimeenpanoa.

  1. Ihmisten terveyden perustaksi tarvitaan vastuullista ympäristöpolitiikkaa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan ilmastonmuutos on aikamme suurin terveysriski. Planeetan hyvinvointia ja ihmisten hyvinvointia ei voi enää erottaa.  Ilmastonmuutoksen torjunnan ohella on ehkäistävä sen aiheuttamia terveysriskejä.

Poliittisilla päätöksillä tulee lisätä yhtä aikaa sekä ihmisten hyvinvointia että luonnon ja ilmaston kestävyyttä. Kontakti monimuotoiseen luontoon on turvattava kaikille.

  1. Suomeen on saatava laaja-alainen terveysvero.

Aikuisista suomalaisista suurin osa on ylipainoisia tai lihavia, pienimpienkin lasten lihavuus lisääntyy. Yhdeksän kymmenestä aikuisesta saa ruokavaliostaan liikaa suolaa. Myös rasvan laatu on suomalaisen ruokavalion haaste. Esimerkiksi merkittävin uniapneaa aiheuttava tekijä on ylipaino.

Terveyttä edistävä veromalli tekisi terveyden kannalta paremmista valinnoista edullisempia ja runsaasti lisättyä sokeria, suolaa ja kovaa rasvaa sisältävistä tuotteista vähemmän houkuttelevia.

Terveysverolle löytyy kansalaisten vahva kannatus: yli puolet suomalaisista kannattaa siirtymistä elintarvikkeiden terveysperusteiseen verotukseen.

  1. Hoidon yhdenvertaisuutta on määrätietoisesti edistettävä alentamalla kustannuksia ja rakentamalla yhtenäisiä ja yhteneviä hoitopolkuja.

Suomessa kotitalouksien maksurasitus terveydenhuollon asiakasmaksuina ja omavastuina on pohjoismaisittain suuri.

Hoitoa on kehitettävä niin, että hoidon saatavuus ja saavutettavuus paranevat ja väestön hyvinvointi- ja terveyserot kapenevat.

Olemme osa Tarttumattomat sairaudet -järjestöverkostoa ja sitoudumme verkoston vaalitavoitteisiin. Hengitysliitto kannattaa myös SOSTE:n eduskuntavaalitavoitteita.