Vaikutetaan yhdessä eduskuntavaaleissa 2023

Eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 2023. Hengitysliitto vaikuttaa vaaleissa terveyden edistämisen ja hyvän hoidon teemoilla seuraavin painotuksin:

  • Hoidon yhdenvertaisuutta on määrätietoisesti edistettävä alentamalla kustannuksia ja rakentamalla yhtenäisiä ja yhteneviä hoitopolkuja.

Suomessa kotitalouksien maksurasitus terveydenhuollon asiakasmaksuina ja omavastuina on pohjoismaisittain suuri. Hengityssairaalla on oltava varaa hoitaa itsensä ja perheensä. Sairastavan maksurasitusta on alennettava yhdistämällä maksukatot (asiakasmaksu-, matka- ja lääkekatto) ja sitomalla se takuueläkkeen tasoon. Lääkkeiden omavastuuosuuden maksaminen on mahdollistettava osissa.

Hoitoa on kehitettävä niin, että hoidon saatavuus ja saavutettavuus paranevat ja väestön hyvinvointi- ja terveyserot kapenevat. Hengityssairaan hyvään hoitoon kuuluvat toimivat hoitopolut ja hoidon laadun seuranta sekä yhdessä potilaan kanssa laaditut hoito- ja palvelusuunnitelmat.

Terveyttä edistämällä vältetään kustannusten nousua ja tuetaan sosiaali- ja terveyssektorin kestävyyttä.

  • Suomelle tulee valmistella toimialat ylittävä tarttumattomien sairauksien ohjelma. Koska tarttumattomien sairauksien riski- ja suojaavat tekijät ovat hyvin yhteneväisiä, yhteinen ohjelma on tarkoituksenmukainen.

Kansallinen ohjelma kokoaa voimavaroja, koordinoi toimintaa ja tuottaa synergiaetuja.

Valmisteltavan ohjelman tulee sisältää terveyden edistäminen sekä tarttumattomien sairauksien ehkäisy ja hoito.

Sairausryhmäkohtaisilla, käytännönläheisillä ohjelmilla voidaan tukea ja seurata tavoitteiden toimeenpanoa.

  • Ihmisten terveyden perustaksi tarvitaan vastuullista ympäristöpolitiikkaa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan ilmastonmuutos on aikamme suurin terveysriski. Planeetan hyvinvointia ja ihmisten hyvinvointia ei voi enää erottaa.  Ilmastonmuutoksen torjunnan ohella on ehkäistävä sen aiheuttamia terveysriskejä.

Poliittisilla päätöksillä tulee lisätä yhtä aikaa sekä ihmisten hyvinvointia että luonnon ja ilmaston kestävyyttä. Kontakti monimuotoiseen luontoon on turvattava kaikille.
Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä on vähennettävä muun muassa lisäämällä savuttomia elinympäristöjä, vähentämällä tupakka- ja nikotiinituotteiden houkuttelevuutta sekä tukemalla käytön lopettamista.

  • Suomeen on saatava laaja-alainen terveysperusteinen valmistevero.

Aikuisista suomalaisista suurin osa on ylipainoisia tai lihavia, pienimpienkin lasten lihavuus lisääntyy. Yhdeksän kymmenestä aikuisesta saa ruokavaliostaan liikaa suolaa. Myös rasvan laatu on suomalaisen ruokavalion haaste. Esimerkiksi merkittävin uniapneaa aiheuttava tekijä on ylipaino.

Terveyttä edistävä veromalli tekisi terveyden kannalta paremmista valinnoista edullisempia ja runsaasti lisättyä sokeria, suolaa ja kovaa rasvaa sisältävistä tuotteista vähemmän houkuttelevia.

Terveysperusteiselle valmisteverolle löytyy kansalaisten vahva kannatus: yli puolet suomalaisista kannattaa siirtymistä elintarvikkeiden terveysperusteiseen verotukseen.

Olemme osa Tarttumattomat sairaudet -järjestöverkostoa ja sitoudumme verkoston vaalitavoitteisiin. Hengitysliitto kannattaa myös SOSTE:n eduskuntavaalitavoitteita.

Tutustu Hengitysliiton viesteihin ehdokkaille eduskuntavaaleissa 2023.