Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen järjestämisvastuu on vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvointialueilla.  Hyvinvointialueiden nimet ja niihin kuuluvat kunnat | Soteuudistus

Sosiaalipalvelujen työntekijöillä on neuvontavelvollisuus sosiaaliturva-asioissa. Lisäksi sosiaaliasiamies neuvoo sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Sosiaalipalveluissa päätetään omaishoidon tuesta, täydentävästä ja harkinnanvaraisesta toimeentulotuen myöntämisestä ja sosiaalisesta luototuksesta sekä kuljetuksista ja vammaispalveluista.

Omaishoidon tuen edellytyksenä on C-lääkärintodistus. Täydentävässä ja harkinnanvaraisessa toimeentulotuessa ja sosiaalisessa luototuksessa käytetään paikallisia ratkaisuja.

Myös seuraavista asioista tehdään päätökset sosiaalipalveluissa:

  • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
  • ylimääräiset vaatetus- ja erityiskustannukset
  • yksilöllistä liikkumista tukeva liikkumispalvelu
  • kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen (lääkärintodistus)
  • palveluasuminen
  • asunnon muutostyöt
  • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • henkilökohtainen avustaja vaikeavammaisille.
sosiaaliturvaraportti kansi

Raportti sosiaaliturvasta ja hengityssairaan palveluista

Kokemustietoa, ratkaisuja ja ratkaisuehdotuksia.

Sosiaaliturvaopas

Opas tarjoaa selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista.