Polta puuta puhtaasti

Polta tulisijassa vain kuivaa, puhdasta puuta ja pyri sytyttämään puiden päältä.

Näillä sivuilla oleva materiaali on osa Hengitysliiton Polta puuta puhtaasti -viestintäkampanjaa, joka järjestettiin vuoden 2007 aikana. Kampanjan tavoitteena oli edistää puunpolton hyvää käyttöä ja ehkäistä huonosta käytöstä aiheutuvia ilmanlaatu- ja terveyshaittoja sekä savusta johtuvia valitustapauksia. Kohderyhmänä olivat pientalojen asukkaat, jotka käyttävät puuta joko ensisijaisena tai lisälämmönlähteenä.