Hometalon korjausurakka

Homevauriokorjaus on vaativa prosessi, jossa tarvitaan monen eri ammattilaisen apua. Näillä sivuilla käydään hometalon korjausurakka läpi alusta loppuun.

Tavallinen ihminen ei useinkaan tiedä miten toimia kosteus- tai homeongelman kohdattuaan eikä ymmärrä omaa vastuutaan rakennuttajana. Homekorjauksia onkin usein jätetty tekemättä tai niissä on tietotaidon puutteen vuoksi epäonnistuttu.

Homevaurion korjaus eroaa monella tavalla tavanomaisesta korjaustyöstä. Merkittävin ero on se, että homevaurioituneissa rakennuksissa esiintyvät mikrobit voivat olla terveydelle haitallisia. Siksi homekorjaus on suunniteltava ja toteutettava huolellisesti.

Rakennuttaja on vastuussa homekorjaustyön onnistumisesta

Homekorjaustyön tilaajana eli rakennuttajana toimii esimerkiksi omakotitalon omistaja, kiinteistö-osake- tai taloyhtiön hallitus tai julkisella puolella isännöitsijä. Rakennuttajan tehtävänä on solmia ja määritellä homekorjaushankkeessa tarvittavien sopimuksien sisällöt. Esimerkiksi vastuuasiat, laajuudet ja aikataulut esitetään sopimuksissa. 

Lisätietoa oppaasta Kosteus- tai homevaurion korjaaminen (Omakotitalon omistajan opas)

Rakennuttajan tehtävänä on 

  • laatia ja lähettää tarjouspyynnöt 

sekä tehdä ja solmia

  • hankesuunnittelusopimus (kiinteistö-osake- ja taloyhtiöt, ei kuluttajapuolella)
  • tutkimussopimus 
  • korjaussuunnittelusopimus 
  • vastaavan työnjohtajan sopimus, silloin kun urakoitsijalla ei ole vastaavaa työnjohtajaa tai kun rakennusvalvonta edellyttää
  • valvontasopimus 
  • urakkasopimus.

Kaikki sopimukset kirjallisena

Rakennuttaja on usein maallikko, eikä hän tiedä mitä homekorjaushankeen eri osa-alueiden tarjouspyynnöissä ja sopimuksissa pitäisi olla. Sopimusasiakirjojen puuttuminen on yksi isoimmista homekorjaushankkeen kompastuskivistä. Ilman sopimuksia toteutettujen tutkimus-, suunnittelu-, urakointi- ja valvontatöiden riitatilanteita on paljon. Suullisia sopimuksia on hankala näyttää toteen ja usein rakennuttaja jää alakynteen ongelmatilanteissa. 

Korjausrakentamisen ammattilainen avuksi

Jos oma osaaminen ei riitä, voi rakennuttaja palkata avukseen kosteusvaurioihin perehtyneen henkilön (projektinjohtaja), kuten kosteusvauriokuntotutkijan, -korjaussuunnittelijan tai -valvojan, joka vastaa hankkeen kokonaisuudesta ja toimii rakennuttajan oikeana kätenä. Tällöin sopimukset ja niiden sisällöt määritellään yhdessä projektinjohtajan kanssa.