Kielet

Pölyntorjunta

Rakentamisesta ei saa aiheutua merkittävää haittaa työntekijöille eikä sivullisille.

Huolellisesti toteutettu pölynhallinta vähentää siivouksen määrää ja säästää näin kustannuksia. Homekorjaustyössä huomioitava myös mikrobialtistumisen vaara. 

Korjaustyön yhteydessä tulee huolehtia korjaustyön aikaisesta pölyntorjunnasta esimerkiksi tilojen eristämisellä (osastoinnit) sekä ilmanvaihtokanavien suojaamisella, suojaseinillä ja alipaineistuksella. Purku- sekä korjaustöiden aikana pölyn leviäminen on estettävä ympäröiviin tiloihin RATU 82-0383 -ohjekortin mukaisesti.

Jokaisen työntekijän on suojauduttava rakenteiden purku- ja korjaustöiden aikana asianmukaisesti ja huolehdittava työhygieniasta. Rakenteiden purku- ja korjaustöiden aikana on käytettävä joko P2-luokan tai P3 -luokan suodattimella varustettua hengityssuojainta. Jos tilassa on kaasumaisia yhdisteitä, kannattaa käyttää yhdistelmäsuodattimella (P3/A2 -luokka) varustettua hengityksensuojainta. Purkutöissä käytetään kertakäyttöisiä haalareita ja tiiviitä suojakäsineitä.

Myös korjausrakennustyömaalla käyvien, esimerkiksi rakennuttajan ja rakennuksen asukkaiden, on suojattava itsensä. 

Lue lisää:

Hengityssuojaimet

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa