Rakennusten suodattimet

Vuodesta 2003 alkaen rakennusluvassa on käytännössä vaadittu koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtoa kaikkiin ympärivuotisiin asuntoihin. Vuosina 1989-2002 vaadittiin korvausilmaventtiilit joko ikkunoihin tai ulkoseiniin. Ennen vuotta 1989 valmistuneisiin asuntoihin korvausilmaventtiilit asennetaan yleensä ikkunaremontin yhteydessä.

Suodattimien luokittelu

Suodatinluokat ja niiden tunnukset perustuvat kansainvälisiin testausmenetelmiin ja standardeihin. Luokan G1 suodatin pysäyttää kaikkein karkeimmat hiukkaset, kun taas U17-luokan suodattimet pystyvät erottelemaan ultrapieniä hiukkasia. Kaikille suotimille ilmoitetaan myös prosenttiluku, joka kertoo suodattimeen jääneiden hiukkasten osuuden koko hiukkasmassasta.

Karkeat suodattimet (G1-G4)

Karkeasuodattimien prosenttiluku kertoo, kuinka suuri osa testissä käytetystä hiukkasmassasta on jäänyt suodattimeen (katso alla oleva taulukko). Korvausilmaventtiilien suodattimet ovat yleensä G3-luokkaa.

G2 >= 65%
G3 >= 80%
G4 >= 90%

Hienosuodattimet (F5-F9)

Hienosuodattimien kohdalla prosenttiluku kertoo kuinka suuri osa yli 0,4 mikrometrin kokoisista hiukkasista (1 µm on millin tuhannesosa) on jäänyt suodattimeen (katso alla oleva taulukko).

F5 >= 40%
F6 >= 60%
F7 >= 80%
F8 >= 90%
F9 >= 95%

HEPA- (H10-H14) ja ULPA-suodattimet (U15-U17)

HEPA- ja ULPA-suodattimien prosenttiluku kertoo kuinka suuri osa tunkeutuvimmista hiukkasista pysähtyy suodattimeen (katso alla oleva taulukko). Testeissä otetaan huomioon myös ilmavirtaus ja suodatinmateriaali. Kaikkein tunkeutuvimmasta hiukkasesta käytetään lyhennettä MPPS (Most Penetrating Particle Size). Sen koko vaihtelee välillä 0,1-0,25 µm.

H10 >= 85%
H11 >= 95%
H12 >= 99,5%
H13 >= 99,95%
H14 >= 99,995%
U15 >= 99,9995%
U16 >= 99,99995%
U17 >= 99,999995%

M1-luokittelu

Suodattimien, rakennusmateriaalien ja laitteiden kohdalla saattaa törmätä vielä vähäpäästöisiin M1-luokiteltuihin tuotteisiin. Kyseessä on jonkin yllä mainitun suodatinluokan saanut tuote, jota on testattu lisäksi haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, formaldehydin, ammoniakin, karsinogeenien ja hajujen osalta. M1-luokitelluissa laitteissa pitää ilmoittaa myös mahdollisen sähkövarauksen vaikutus erotusasteeseen ja otsonituotto. M1-testaus on kotimainen ja arvostettu menetelmä.

Suodatinta hankittaessa huomioitava

Rakentamismääräysten vaatima tuloilmansuodatustaso tavoitetaan F7-suotimella. Kotitalouksiin tarkoitetut sisäilmaa parantavat tai puhdistavat laitteet ovat usein varustettuja F9-tason tai H-luokan suodattimilla.

Suodatinten huolto

Kaikki suodattimet edellyttävät asianmukaisen huolto- ja vaihto-ohjelman noudattamista. Suodattimien teho ja ominaisuudet heikkenevät ajan myötä ja puutteellisen huollon seurauksena. Myös laitteen muut osat kuormittuvat, jos suodatin on tukossa tai vaihtamatta. Tämä aiheuttaa laitteiden vioittumista ja pahimmillaan paloturvallisuusongelmia.

Esimerkiksi korvausilmaventtiilien suodattimet tulee vaihtaa vähintään kerran vuodessa.

Sähköisesti varattujen suodattimien huolto ja vaihto on myös erittäin tärkeää. Suodatinta kuormitettaessa suodattimen erotuskyky heikkenee merkittävästi.

Kemialliset suodattimet

Toimintaperiaate ja käyttötarkoitus

Kemiallisten suodattimet poistavat kaasumaisia epäpuhtauksia. Suodattimien materiaali on usein aktiivihiiltä. Aktiivihiilisuodattimia käytetään hajujen, höyryjen sekä matalien kaasupitoisuuksien poistoon. Aktiivihiilisuodatinta käytetään usein jonkin toisen suodattimen lisäksi. Niitä on saatavilla useaan eri sovellukseen ajoneuvojen raitisilmasuodatuksesta pölynimureihin.

Hankittaessa huomioitava

Aktiivihiilisuodattimien käyttöikä on verraten lyhyt. Tutkimuksissa teho heikkenee merkittävästi vuodessa, kun niitä käytetään normaaleissa oloissa, ja jopa kuukaudessa, jos ilmassa on runsaasti epäpuhtauksia. Hyöty on myös rajallinen; suodatus ei kata kaikkia kaasumaisia yhdisteitä, eikä poista niitä kokonaan.

Kemiallisilla suodattimilla olisi käyttöä kerrostaloasunnoissa, joissa parveketupakointi aiheuttaa tupakansavun leviämisen ulkoilman sisäänoton kautta huoneistoihin. Valitettavasti riittävän pienikokoista ja tehokasta suodatinta ei ole saatavilla asuntokohtaisiin ilmanvaihtokoneisiin.