Kaasumaiset epäpuhtaudet

Kaasumaisia epäpuhtauksia sisäilmassa ovat mm.:

  • ammoniakki
  • formaldehydi
  • hiilidioksidi
  • hiilimonoksidi eli häkä
  • radon
  • styreeni
  • tupakansavu
  • VOC-yhdisteet.
Lisäksi erilaiset hajut heikentävät sisäilman laatua.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa