Kielet

Hengitä & hengästy -liikuntahanke (2014-2018)

Hengitä ja hengästy -hanke edistää hengityssairaiden liikuntaa ja liikuntaneuvontaa.

Huomion kohteena ovat matalan kynnyksen liikunnan harrastamismahdollisuudet, yhdistysten liikuntaryhmien perustaminen ja niiden mukaan otto kunnan liikuntapalveluketjuihin. Hankkeessa mallinnetaan hengityssairaan liikkumispolkuja eli paikallisia malleja siihen, missä hengityssairas voi harrastaa liikuntaa ja ketkä voivat ohjata ja kannustaa hengityssairasta liikuntaan.

Pirkanmaalle on rakennettu liikkumispolkuja yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja paikallisten toimijoiden kanssa. Hengityssairaan liikuntamateriaali ja -suositukset on koottu yhteen paikkaan ja ammattilaisia on koulutettu ottamaan erityiskysymykset huomioon. Yhteistyötä liikuntaan kannustamisessa tehdään Liikkujan Apteekkien kanssa. Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Hankkeen hyviä käytäntöjä viedään eteenpäin myös VESOTE Pirkanmaan ja VESOTE SATASOTEN kautta. 

Kysy lisää hankkeesta ja sen tuloksista

Suunnittelija, Veera Farin 0444077020
etunimi.sukunimi@hengitysliitto.fi

Hengitä ja hengästy

Tuettu Veikkauksen tuotoilla

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2505428456152345

  Hengitysliitto

  Sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelin palvelee tiistaisin klo 9−12 ja torstaisin klo 16−19 numerossa 044 407 7010. Vertaispuhelin tarjoaa sisäilmasta sairastuneille ja siitä oireileville sekä heidän läheisilleen tukea sisäilmasairauden kanssa elämiseen. Vertaispuhelimessa päivystävät liiton kouluttamat vapaaehtoiset.

  Kiinnostaako vapaaehtoistyö? Hae päivystäjäksi sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelimeen: https://bit.ly/2Bjkopt

 • Facebook : 2503921576303033

  Hengitysliitto

  Hengitysliittoon karttuneen kokemustiedon perusteella monet sisäilmasta oireilevat tai sairastavat ovat saaneet apua joustavista järjestelyistä työelämässä, mutta niiden käyttö on tapauskohtaista ja hyvin sattumanvaraista. Suunnittelija Sari Mäki pohtii blogi-kirjoituksessaan työn muokkaamisen mahdollisuutta sisäilmasta oireilevien ja sairastavien työkyvyn tukemisessa. Lue kirjoitus täällä: https://bit.ly/2V6TUz0

 • Facebook : 2498868116808379

  Hengitysliitto

  Sosiaaliturvaopas on päivitetty ajan tasalle. Voit tututua ja ladata sen osoitteessa www.sosiaaliturvaopas.fi. Oppaaseen on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Opas on erinomainen työväline järjestöjen ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, mutta siitä hyötyvät myös esimerkiksi palveluita tarvitsevat ikääntyneet ihmiset. Lue lisää: https://bit.ly/2BD1ERT

 • Facebook : 2497297406965450

  Hengitysliitto

  Sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelin palvelee tiistaisin klo 9−12 ja torstaisin klo 16−19 numerossa 044 407 7010. Vertaispuhelin tarjoaa sisäilmasta sairastuneille ja siitä oireileville sekä heidän läheisilleen tukea sisäilmasairauden kanssa elämiseen. Vertaispuhelimessa päivystävät liiton kouluttamat vapaaehtoiset.

  Kiinnostaako vapaaehtoistyö? Hae päivystäjäksi sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelimeen: https://bit.ly/2Bjkopt