Kielet

Hengitä & hengästy -liikuntahanke (2014-2018)

Hengitä ja hengästy -hanke edistää hengityssairaiden liikuntaa ja liikuntaneuvontaa.

Huomion kohteena ovat matalan kynnyksen liikunnan harrastamismahdollisuudet, yhdistysten liikuntaryhmien perustaminen ja niiden mukaan otto kunnan liikuntapalveluketjuihin. Hankkeessa mallinnetaan hengityssairaan liikkumispolkuja eli paikallisia malleja siihen, missä hengityssairas voi harrastaa liikuntaa ja ketkä voivat ohjata ja kannustaa hengityssairasta liikuntaan.

Pirkanmaalle on rakennettu liikkumispolkuja yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja paikallisten toimijoiden kanssa. Hengityssairaan liikuntamateriaali ja -suositukset on koottu yhteen paikkaan ja ammattilaisia on koulutettu ottamaan erityiskysymykset huomioon. Yhteistyötä liikuntaan kannustamisessa tehdään Liikkujan Apteekkien kanssa. Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Hankkeen hyviä käytäntöjä viedään eteenpäin myös VESOTE Pirkanmaan ja VESOTE SATASOTEN kautta. 

Kysy lisää hankkeesta ja sen tuloksista

Suunnittelija, Veera Farin 0444077020
etunimi.sukunimi@hengitysliitto.fi

Hengitä ja hengästy

Tuettu Veikkauksen tuotoilla

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa