Hengitä & hengästy -liikuntahanke (2014-2018)

Hengitä ja hengästy -hanke edistää hengityssairaiden liikuntaa ja liikuntaneuvontaa.

Huomion kohteena ovat matalan kynnyksen liikunnan harrastamismahdollisuudet, yhdistysten liikuntaryhmien perustaminen ja niiden mukaan otto kunnan liikuntapalveluketjuihin. Hankkeessa mallinnetaan hengityssairaan liikkumispolkuja eli paikallisia malleja siihen, missä hengityssairas voi harrastaa liikuntaa ja ketkä voivat ohjata ja kannustaa hengityssairasta liikuntaan.

Pirkanmaalle on rakennettu liikkumispolkuja yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja paikallisten toimijoiden kanssa. Hengityssairaan liikuntamateriaali ja -suositukset on koottu yhteen paikkaan ja ammattilaisia on koulutettu ottamaan erityiskysymykset huomioon. Yhteistyötä liikuntaan kannustamisessa tehdään Liikkujan Apteekkien kanssa. Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Hankkeen hyviä käytäntöjä viedään eteenpäin myös VESOTE Pirkanmaan ja VESOTE SATASOTEN kautta. 

Kysy lisää hankkeesta ja sen tuloksista

Suunnittelija, Veera Farin 0444077020
etunimi.sukunimi@hengitysliitto.fi

Hengitä ja hengästy

Tuettu Veikkauksen tuotoilla

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2055522307809631

  Hengitysliitto

  Kuntoutusverkosto KUVE on huolissaan kuntoutuksen tulevaisuudesta sote-uudistuksessa. Julkisuuteen on välittynyt viestejä siitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuuta oltaisiin siirtämässä Kelalta maakuntiin ottamatta kaikilta osin huomioon kuntoutuskomitean mietinnössä esitettyjä asiantuntijanäkemyksiä.

 • Facebook : 2055494467812415

  Hengitysliitto

  Varhaislapsuuden kodin kosteusvaurio voi lisätä lapsen matala-asteista tulehdusta, mutta vaikutus ei näyttäisi olevan pysyvä, todetaan THL:n tutkimuksessa. Niin tai näin, kosteusvaurioille altistuminen on joka tapauksessa saatava loppumaan. Ja tähän on yksinkertainen resepti: rakennukset on korjattava kuntoon ja asukkailla on oltava mahdollisuus puhtaisiin väistötiloihin.

 • Facebook : 2055380104490518

  Hengitysliitto

  Hengitysliitto kerää varoja neuvoloille tarkoitettujen häkämittareiden hankkimiseksi. Mittareiden avulla voidaan seurata odottavien ja synnyttäneiden äitien ja vauvojen elimistön häkäpitoisuuksia. Näin kehitykselle haitalliset riskit voidaan havaita ja puuttua niihin jo ennakoon. Voit osallistua arpajaisiin verkossa: