Kielet

Liikunnan itsearviointi yhdistyksille

Liikkuva yhdistys –hankkeen (2017-2019) myötä osa Hengitysliiton, Aivoliiton, Diabetesliiton, Sydänliiton ja Syöpäjärjestöjen paikallisyhdistyksistä on ollut mukana rakentamassa liikunnan itsearviointi-työkalua, jonka avulla yhdistys voi helposti kartoittaa liikuntatoimintansa nykytilaa ja löytää mahdollisia kehittämistarpeita.

Kenelle? 

Liikunnan itsearvion voivat tehdä kaikki hengitysyhdistykset, jotka järjestävät liikuntatoimintaa tai ovat aloittamassa liikuntaa. Tilannearvion tekemiseen käytännössä osallistuu hallituksen jäseniä, liikunnan yhteyshenkilö tai liikuntavastaava sekä esimerkiksi liikunnan vertaisohjaaja.

 

Miksi liikunnan itsearviointi?

Yhdistykset ovat kertoneet, että tilannearvion tekeminen omassa yhdistyksessä nosti esiin uusia liikuntatoiminnan kehittämisideoita. Tilannearvion tekeminen selkeytti työnjakoa ja tiivisti yhteistyötä hallituksen jäsenten, liikunnan yhdyshenkilön ja liikunnan vertaisohjaajien kesken. Tilannearvion tekeminen auttoi hallitustasolla tiedon välittämisessä. Se myös kannusti kirjaamaan enemmän asioita ylös, jolloin yhdistyksen liikuntatoimista saatiin pitkäjänteisempää ja suunnitelmallisempaa. Katso videolta, kuinka Lahden Sydänyhdistys ry hyötyi arvioinnin tekemisestä:

 

 

Miten liikkeelle? 

Jokainen hengitysyhdistys voi käynnistää liikuntatoimintansa itsearvion tekemisen itse. Seuraavalla videolla kerrotaan arvioinnin tekeminen vaihe vaiheelta:

 Arviointityökalun materiaali on nyt kaikkien saatavilla Hengitysliiton Yhdistysnetissä. Tukea itsearvioinnin tekemiseen saat myös hankkeessa koulutetuilta Liikkuva yhdistys-valmentajilta sekä liikunnan asiantuntija Veera Farinilta, veera.farin@hengitysliitto.fi.

Tästä yhdistysnettiin.

 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa