Kielet

Energiantuotanto ja teollisuus

Energiantuotanto on yksi merkittävimpiä ilman epäpuhtauksien päästölähteitä. Energiantuotannosta aiheutuvia päästöjä ovat mm. rikkidioksidi-, hiukkas- ja typenoksidipäästöt.

Päästöt riippuvat energiantuotantomuodosta. Energiantuotanto ei yleensä aiheuta korkeita pitoisuuksia hengityskorkeudella, koska päästöt purkautuvat ilmaan korkeista piipuista. Paikallisen energiantuotantolaitoksen päästöistä voi kysyä tietoja suoraan laitoksesta tai kunnan ympäristöviranomaiselta. 

Teollisuuden päästöjen laatu ja määrät vaihtelevat tuotannonaloittain, joten päästöjä tarkastellaan yleensä laitoskohtaisesti. Esim. sellutehtaan ilmanlaatuvaikutukset ovat erilaisia kuin öljynjalostuslaitoksen vaikutukset. 

Tuotantoprosessien lisäksi päästöjä syntyy esim. teollisuuden energiantuotannosta ja raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksesta.

Paikallisen teollisuuslaitoksen päästöistä voi tarvittaessa kysyä tietoja suoraan laitoksesta tai kunnan ympäristöviranomaiselta.

Ks. ilmansaasteet  hiukkaset, typen oksidit, rikkidioksidi, haisevat rikkiyhdisteet, hiilivedyt

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2276296395732220

  Hengitysliitto

  Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulain uudistus tulee käymään pitkäaikaissairaiden kukkarolle ja vaikeuttamaan heidän hakeutumistaan seurantakäynneille, ellei hallitus muuta esitystään lausuntokierroksella annetun palautteen perusteella. Hyvää uudistuksessa on se, että asiakasmaksu voitaisiin jättää perimättä asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon vaarantuessa.

 • Facebook : 2276130279082165

  Hengitysliitto

  Itä-Suomen yliopistossa on kehitteillä menetelmä, jonka tavoitteena on parantaa uniapnean diagnostiikan tarkkuutta ja helpottaa sen toteuttamista. Hengitysliitto pitää tärkeänä sitä, että uusia menetelmiä kehitetään uniapnean ja hengityssairauksien toteamisen helpottamiseksi.

 • Facebook : 2275094705852389

  Hengitysliitto

  Kansallinen terveysohjelma, jonka teemana on sisäilma, käynnistyy loppuvuodesta 2018. Hengitysliitto tuo Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelmaan sisäilmasta oireilevien ja sairastavien näkökulmia, kokeiltuja ratkaisumalleja ja hyväksi havaittuja käytäntöjä. Nostamme esiin myös vertaistuen merkitystä.

 • Facebook : 2274854635876396

  Hengitysliitto

  Syksyn verkkovertaisryhmät käynnistyvät. Uusina ryhminä tarjoamme uniapneaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavien ryhmät. Lisäksi verkkoryhmien vertaisohjaajille käynnistyy syksyn aikana koulutusryhmä. Tulkaa mukaan! Lue lisää: