Kielet

Energiantuotanto ja teollisuus

Energiantuotanto on yksi merkittävimpiä ilman epäpuhtauksien päästölähteitä. Energiantuotannosta aiheutuvia päästöjä ovat mm. rikkidioksidi-, hiukkas- ja typenoksidipäästöt.

Päästöt riippuvat energiantuotantomuodosta. Energiantuotanto ei yleensä aiheuta korkeita pitoisuuksia hengityskorkeudella, koska päästöt purkautuvat ilmaan korkeista piipuista. Paikallisen energiantuotantolaitoksen päästöistä voi kysyä tietoja suoraan laitoksesta tai kunnan ympäristöviranomaiselta. 

Teollisuuden päästöjen laatu ja määrät vaihtelevat tuotannonaloittain, joten päästöjä tarkastellaan yleensä laitoskohtaisesti. Esim. sellutehtaan ilmanlaatuvaikutukset ovat erilaisia kuin öljynjalostuslaitoksen vaikutukset. 

Tuotantoprosessien lisäksi päästöjä syntyy esim. teollisuuden energiantuotannosta ja raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksesta.

Paikallisen teollisuuslaitoksen päästöistä voi tarvittaessa kysyä tietoja suoraan laitoksesta tai kunnan ympäristöviranomaiselta.

Ks. ilmansaasteet  hiukkaset, typen oksidit, rikkidioksidi, haisevat rikkiyhdisteet, hiilivedyt

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2505428456152345

  Hengitysliitto

  Sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelin palvelee tiistaisin klo 9−12 ja torstaisin klo 16−19 numerossa 044 407 7010. Vertaispuhelin tarjoaa sisäilmasta sairastuneille ja siitä oireileville sekä heidän läheisilleen tukea sisäilmasairauden kanssa elämiseen. Vertaispuhelimessa päivystävät liiton kouluttamat vapaaehtoiset.

  Kiinnostaako vapaaehtoistyö? Hae päivystäjäksi sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelimeen: https://bit.ly/2Bjkopt

 • Facebook : 2503921576303033

  Hengitysliitto

  Hengitysliittoon karttuneen kokemustiedon perusteella monet sisäilmasta oireilevat tai sairastavat ovat saaneet apua joustavista järjestelyistä työelämässä, mutta niiden käyttö on tapauskohtaista ja hyvin sattumanvaraista. Suunnittelija Sari Mäki pohtii blogi-kirjoituksessaan työn muokkaamisen mahdollisuutta sisäilmasta oireilevien ja sairastavien työkyvyn tukemisessa. Lue kirjoitus täällä: https://bit.ly/2V6TUz0

 • Facebook : 2498868116808379

  Hengitysliitto

  Sosiaaliturvaopas on päivitetty ajan tasalle. Voit tututua ja ladata sen osoitteessa www.sosiaaliturvaopas.fi. Oppaaseen on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Opas on erinomainen työväline järjestöjen ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, mutta siitä hyötyvät myös esimerkiksi palveluita tarvitsevat ikääntyneet ihmiset. Lue lisää: https://bit.ly/2BD1ERT

 • Facebook : 2497297406965450

  Hengitysliitto

  Sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelin palvelee tiistaisin klo 9−12 ja torstaisin klo 16−19 numerossa 044 407 7010. Vertaispuhelin tarjoaa sisäilmasta sairastuneille ja siitä oireileville sekä heidän läheisilleen tukea sisäilmasairauden kanssa elämiseen. Vertaispuhelimessa päivystävät liiton kouluttamat vapaaehtoiset.

  Kiinnostaako vapaaehtoistyö? Hae päivystäjäksi sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelimeen: https://bit.ly/2Bjkopt