Kielet

Energiantuotanto ja teollisuus

Energiantuotanto on yksi merkittävimpiä ilman epäpuhtauksien päästölähteitä. Energiantuotannosta aiheutuvia päästöjä ovat mm. rikkidioksidi-, hiukkas- ja typenoksidipäästöt.

Päästöt riippuvat energiantuotantomuodosta. Energiantuotanto ei yleensä aiheuta korkeita pitoisuuksia hengityskorkeudella, koska päästöt purkautuvat ilmaan korkeista piipuista. Paikallisen energiantuotantolaitoksen päästöistä voi kysyä tietoja suoraan laitoksesta tai kunnan ympäristöviranomaiselta. 

Teollisuuden päästöjen laatu ja määrät vaihtelevat tuotannonaloittain, joten päästöjä tarkastellaan yleensä laitoskohtaisesti. Esim. sellutehtaan ilmanlaatuvaikutukset ovat erilaisia kuin öljynjalostuslaitoksen vaikutukset. 

Tuotantoprosessien lisäksi päästöjä syntyy esim. teollisuuden energiantuotannosta ja raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksesta.

Paikallisen teollisuuslaitoksen päästöistä voi tarvittaessa kysyä tietoja suoraan laitoksesta tai kunnan ympäristöviranomaiselta.

Tietoa ilmansaasteista, hiukkasista, typen oksideista, rikkidioksideista, haisevista rikkiyhdisteistä ja hiilivedyistä.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa