Kielet

Kaukokulkeuma

Suomeen kulkeutuu ilmansaasteita eri päästölähteistä jopa tuhansien kilometrien takaa sekä Länsi- ja Itä-Euroopasta.
Itä-Euroopasta tulevat kaukokulkeumat heikentävät ajoittain Suomen ilmanlaatua merkittävästi. 
Terveyshaittoja voivat aiheuttaa esimerkiksi metsä- ja maastopalojen sekä kulotussavujen sisältämät pienhiukkaset ja hiilivedyt.
Suomen pienhiukkasista noin puolet on kaukokulkeumaa.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa