Kielet

Vertaistoiminta

Kokemustoimija on hengityssairautta sairastava, sisäilmasta oireileva tai sairastava tai hänen läheisensä, joka on koulutuksessa rakentanut kokemuksestaan tarinan kerrottavaksi. Kokemustoimijat voivat myös oman kokemustietonsa nojalla osallistua erilaisiin kehittämis-, arviointi ja muihin tehtäviin. 

Vertaistukija on hengityssairautta sairastava, sisäilmasta oireileva tai sairastava tai hänen läheisensä, joka on koulutuksessa saanut valmiudet tarjota vertaistukea toiselle sairastavalle tai omaiselle. Toisin kuin vertaisryhmissä tuki on yksilömuotoista. Tuki voi toteutua kasvokkain, puhelimitse tai verkkoyhteydellä. 

Verkkovertaisohjaaja on hengityssairautta sairastava, sisäilmasta oireileva tai sairastava tai hänen läheisensä, joka on koulutuksessa saanut valmiudet ohjata vertaisryhmää verkossa. 

Hengitysliitto kouluttaa, ohjaa ja markkinoi kokemustoimijoiden, vertaistukijoiden ja verkkovertaisohjaajien toimintaa. Koulutetut henkilöt sitoutuvat Hengitysliiton arvoihin.

Vertaisohjaaja on hengityssairautta sairastava, sisäilmasta oireileva tai sairastava tai hänen läheisensä, joka on koulutuksessa saanut valmiudet ohjata oman hengitysyhdistyksensä kasvokkain kokoontuvaa vertaisryhmää. Vertaisohjaajien toimintaa ohjaa ja tukee oma hengitysyhdistys yhdessä järjestöasiantuntijan tai harvinaisten suunnittelijan kanssa.

Hengitysyhdistykset antavat vertaistukea ja järjestävät vertaistukiryhmiä. Lisätietoa yhdistyksistä saa niiden omilta verkkosivuilta. Tutustu hengitysyhdistyksiin.

 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa