Kielet

Hengitysliitto ehkäisemässä kansansairauksia

16.03.2020
Meiltä
Eduskuntatalon portaat
Hengitysliitto osallistui perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun koollekutsumaan pyöreän pöydän keskusteluun helmikuussa. Hengitysliitto korosti hoidon seurantaa ja tupakoinnin lopettamisen tukea.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi järjestöjen näkemystä siitä, miten kansansairauksia voidaan hoitaa ja ennaltaehkäistä. Keskustelu keskittyi astman, allergioiden ja keuhkosairauksien hoitoon. Järjestöjen lisäksi kokoukseen osallistui terveydenhuollon asiantuntijoita ympäri Suomen. 

Hengitysliitto nosti puheenvuorossaan esiin, miten hengityssairauksia ennaltaehkäistään ja miten sairastavien hyvinvointia parannetaan. Hyvinvoinnin parantaminen on tärkeää, koska siten voidaan estää sairauden pahenemisvaiheita ja liitännäissairauksia. 

Hengitysliiton korostamat toimet: 

  • Terveyskeskuksissa on oltava riittävä, pitkäkestoinen tuki tupakoinnin lopettamiseen. 
  • Tupakoinnin lopettamisen tukea tarjoavan Stumppi-palvelun puhelinnumero on lisättävä tupakka-askin kanteen, jotta tuki on nopeasti saatavilla.  
  • Hengityssairauksien hoidon seuranta on saatava Käypä hoito -suositusten tasolle. Astma- tai hengityshoitajat on saatava terveyskeskuksiin takaisin tukemaan hengityssairaan omahoitoa, muun muassa opastamaan lääkkeenottotekniikassa.  

Näiden lisäksi ilmastonmuutosta on torjuttava ja sää- ja ilmastoriskeihin on varauduttava ennalta ja jo sairastuneet pitää ohjata kuntoutukseen ja elintapaohjauksen piiriin. Hengitysliitto otti esille myös hoitosuunnitelman tärkeyden. 

Hengitysliiton tavoitteena on hengitysterveysohjelman laatiminen. Vähintään on luotava selkeät mittarit ja toimenpiteet sille, että hengityssairauksien hoitotulokset paranevat ja sairauksia ennaltaehkäistään. Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen on myös yksi Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteista.