Kielet

Hengitysliitto lausui sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta

25.09.2020
Meiltä
Hallituksen lakiesitys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta kaipaa järjestöjen aseman tarkentamista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtävän työn vahvistamista.

Hengityssairaan näkökulmasta palveluketjujen kokonaisuus uhkaa jäädä hallituksen lakiesityksessä vajavaiseksi, jos hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sitä myöten järjestöjen tukeminen on vain kunnan vastuulla. 

Hallituksen esityksessä vastuu hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämisestä määritellään ensisijaisesti kunnille. Tämä on ongelmallista, sillä merkittävä osa hyte-työstä tapahtuu kuitenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden sisällä, rinnalla tai niiden yhdyspinnassa. Tällainen hyte-työ tarkoittaa tukea esimerkiksi elämäntapamuutoksiin sekä vertaistukea.

Hengitysliitto esittää, että vastuu hyte-työstä tulee olla sekä sote-maakunnilla että kunnilla. Järjestöjen asemaa tulee vahvistaa perustamalla sote-maakuntiin järjestöneuvottelukunta

Hallituksen esityksessä korostetaan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sote-maakunnissa. Palvelujen kehittämiseen on tarkoitus ottaa mukaan palvelujen käyttäjiä: osallisuutta ja vaikuttamista voitaisiin toteuttaa sote-maakunnissa esimerkiksi potilasraadeissa. 

Hengitysliitto on jo vuosia kouluttanut hengityssairaita kokemustoimijoita toimimaan juuri tällaisiin tehtäviin. Hengitysliitto esittää, että kokemustoimijoiden ja muiden vapaaehtoisten tekemä työ huomioidaan osana osallisuus- ja vaikuttamistyötä.

Laissa on turvattava paikallisten yhdistysten toiminnan mahdollisuudet. Taloudelliset avustukset ja kokoontumistilat ovat yhdistysten toiminnan kannalta erittäin merkittäviä. Niiden avulla toteutetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ruohonjuuritasolla niiden ihmisten kanssa, jotka tarvitsevat tukea kaikkein eniten.