Kielet

Kirjoituspyyntö sisäilmasta oireileville ja sairastaville

27.08.2020
Meiltä
palaset ja talopalapeli
Sisäilmasta oireileva tai sairastava: kirjoita meille toimintakykyäsi edistävistä kokemuksistasi! Hengitysliitto kerää kokemuksia siitä, minkälaisia arjen toimintakykyä lisääviä ratkaisuja sisäilmasta oireilevat tai sairastavat ovat hyödyntäneet tai kehittäneet.

Kokoamme kokemuksista hyviä käytäntöjä ja selviytymiskeinoja.

Voit kirjoittaa vapaamuotoisesti tai jakaa kirjoituksen osa-alueisiin: voit kertoa vaikkapa kokemuksistasi työhön, asumiseen, arjen askareisiin, viralliseen tukeen (esim. Kela, sosiaalinen tuki, TE-toimisto) tai 3. sektorin (esim. järjestöjen) tukeen liittyen.  

Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista omassa elinympäristössään – kuten työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestä ja toisista huolehtimisesta.

Toimintakykyä voidaan tukea ja arjessa selviytymistä parantaa asuin- ja elinympäristöön liittyvillä tekijöillä, muiden ihmisten tuella ja erilaisilla palveluilla.

Kiinnitä kirjoituksessa huomiota onnistuneisiin prosesseihin ja niihin osatekijöihin, joiden ansiosta arjen toimintakykysi on kohentunut. 

Vinkkejä kirjoituksen rakenteeseen

1.) Voit aloittaa kertomalla lyhyesti taustan sisäilmasta oireilullesi.

2.) Sen jälkeen pyydämme kertomaan sinulle merkityksillistä asioista, esimerkiksi:  

  • Oletko pystynyt jatkamaan työssäsi / opiskeluissa tai palaamaan työhön/opiskeluun?  
  • Minkälaisia onnistuneita työn / opiskelun järjestelyjä olet tehnyt itse tai yhdessä jonkun tahon tuella?  
  • Minkälaisia toimivia ratkaisuja olet löytänyt asumistilanteeseesi?  
  • Minkälaisen sopivan harrastuksen olet löytänyt itsellesi?  
  • Minkälaisilla keinoilla terveydentilasi ja hyvinvointisi on kohentunut?  
  • Minkälaista apua (taloudellista tai jotain muuta) olet saanut esimerkiksi sosiaalitoimesta, Kelasta, työnantajalta, järjestöiltä tai lähimmäisiltäsi?  

Lisäohjeita

  • Kuvaile ratkaisuja mahdollisimman tarkasti.
  • Kerro, miksi koet juuri niiden parantaneen terveydentilaasi tai toimintakykyäsi.
  • Onko joitain tuen muotoja, mitä olisit vielä tarvinnut lisäksi?
  • Voit myös kirjoittaa läheisesi puolesta.    

Tarinoista poistetaan analyysia varten mahdolliset henkilötiedot, jonka jälkeen alkuperäiset tarinatiedostot hävitetään. Anonymisoitu tarina-aineisto säilytetään Hengitysliitossa. 

Hengitysliitto kokoaa tarina-aineistosta raportin, jonka tuloksia voidaan hyödyntää selvitys- ja tutkimustoiminnassa ja vaikuttamistyössä. Hengitysliitto voi julkaista anonyymeja otteita tarinoista raportoidessaan hyviä käytäntöjä.  

Lähetä tarinasi sähköpostitse vertais- ja vaikuttamistoiminnan asiantuntija Sari Mäelle: sari.maki(at)hengitysliitto.fi.