Kielet

Sisäilmasta oireileva -termin käytön ratkaisee jokainen hengitysyhdistys itse

4.09.2020
Meiltä
Suurennuslasi
Hengitysliitto jatkaa työtä sisäilmasta oireilevien hyväksi. Viemme edelleen ihmisten ääntä kuuluviin päättäjille ja asiantuntijatyöryhmiin. Välitämme saamaamme kokemustietoa eteenpäin niin verkossa kuin erilaisissa kohtaamisissa yhteiskunnan eri puolilla.

Siirrymme noudattamaan Kansallisen sisäilmaohjelman asiantuntijaryhmän suosittelemaa termiä "sisäilmasta oireileva" ja luovumme vähitellen aiemmin käytetystä pidemmästä ilmaisusta ”sisäilmasta oireileva ja sairastava”. Liiton näkemyksen mukaan yhteiskunnassa yhteisesti jaettu terminologia mahdollistaa keskustelun, jonka kautta voidaan yrittää rakentaa yhteistä ymmärrystä ja ratkaisuja ihmisten vaikeisiin tilanteisiin.  

Jokainen Hengitysliiton jäsenyhdistyksistä tekee itsenäisenä toimijana oman valintansa, mitä nimeä haluaa omista vertaisryhmistään ja itsestään käyttää. Hengitysliitto ymmärtää, että keskustelu mahdollisesta nimenmuutoksesta jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Suosituksemme on, että kaikkia kantoja pyritään ymmärtämään ja yhdistykset käyvät asiasta keskustelua rakentavassa hengessä jäsentensä kanssa.

Hengitysliiton mielestä se, mitä sanaa kukin itsestään käyttää, on aina voimakas identiteettipolitiikan väline, sillä jokaiselle on tärkeää voida määritellä itsensä omien arvojensa ja kokemusmaailmansa kautta. Se on niin henkilökohtaista, ettei siihen pidä valtakunnallisen liiton ottaa kantaa.