Kielet

Uusi tutkimus vahvistaa käsitystä kohtaamisen tärkeydestä

28.05.2020
Meiltä
Lääkärin vastaanottokuva, potilas ja lääkäri
Lääkärilehti Duodecimissä julkaistiin 28.5. artikkeli terveyttä lisäävistä ja haittaavista lumekäsityksistä eli placebo- ja nosebo-ilmiöistä. Artikkelin mukaan ihmisten herkkyys lumevaikutuksille vaihtelee heidän luontaisen persoonallisuuden ja temperamenttipiirteiden mukaan. Kaikkia vaikutusmekanismeja ei vielä tunneta, mutta todennäköisesti huolten ja oireilun syy-seuraussuhde vaikuttaa molempiin suuntiin. Koettujen hyötyjen ja haittojen määrä on yhteydessä siihen, millaisia vaikutuksia odotetaan tapahtuvaksi.

Duodecimin artikkelin mukaan koettuun stressiin ja sitä seuraavaan oireiluun voivat vaikuttaa kokemus omien voimavarojen riittämättömyydestä ja kokemus omien oireiden vähättelystä. Hengitysliitto on ottanut voimakkaasti kantaa vuosien ajan sen puolesta, että ihmisten ääntä on kuunneltava ja selviytymiskykyä on tuettava enemmän. Asia korostuu nykyisin monesti sisäilmasta sairastuneiden kohdalla. Artikkelissa on nostettu esiin 4 suositusta hyvään vuorovaikutukseen, joita voi Hengitysliiton mielestä hyödyntää kaikissa lääkäri-potilas -kohtaamisissa:  

  • Vältetään kielteisiä ilmaisuja, kun keskustellaan hoidosta. 
  • Painotetaan hoidon hyötyjä.
  • Käytetään aikaa siihen, että ihminen voi kysyä myös hoidon mahdollisista kielteisistä vaikutuksista.
  • Käytetään aikaa siihen, että ihminen ehtii sisäistää annetun informaation.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL uutisoi tutkimuksesta kiinnittämällä huomiota siihen, että esimerkiksi juuri uutisointi ja sosiaalinen media voivat vahvistaa ihmisten ennakkokäsityksiä ja kielteisiä merkityksiä. Hengitysliiton mielestä nopea tiedonvälitys ja vertaiskohtaamiset ovat tärkeä osa elämää. Aikakaudessamme on vahvistettava medialukutaitoa, faktan tarkistusta ja huolehtia keskusteluyhteyksien säilymisestä yhteiskunnan eri tasoilla.